Tittel - restaurant og matfag

Bachelor - yrkesfaglærerutdanning

Restaurant- og matfag

Yrkesfaglærerutdanning

På storkjøkken. Mannlig kokkelærer i dialog med kvinnelig elev. De har på arbeidsklær. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Om restaurant- og matfag

Studieretning restaurant- og matfag er lagt opp slik at det skal være mest mulig relevant for deg. For at du skal få en undervisning som holder høyt faglig nivå, samarbeider vi med et av de sterkeste fagmiljøene i Norge innen matteknologi, som forsker på innovasjon og nyskapning med spesielt fokus på blå sektor.

Studiet skal ha helhet, sammenheng og relevans. En del emner er integrerte emner, det vil si emner som kombinerer yrkesfag med yrkesdidaktikk (profesjonsfag). Samtidig som du utvikler den yrkesfaglige kompetansen din, lærer du også hvordan du kan utvikle relevant opplæring for skole og institusjon/bedrift. I siste året skriver du en bacheloroppgave som integrerer yrkesfag, profesjonsfag og praksis. Se hvordan studiet er bygd opp.

Samarbeid

  • Vi samarbeider tett med opplæringskontorene i Trøndelag som representerer restaurant- og matfag om yrkesfaglig praksis.
  • Vi samarbeider tett med Strinda videregående skole om studentenes pedagogiske praksis og rekrutteringsprosjekter innenfor restaurant- og matfag.
  • Vi samarbeider med representasjon i fagnettverket for restaurant- og matfag i Trøndelag.

Dette kan du få oppleve under studiet

  • Bedriftsbesøk: Ekskursjoner til ca. 15 bedrifter innen restaurant- og matfag. Vi har ambisjoner om fortsatt å satse på ekskursjoner som er relevante for dere på studiet.
  • Besøk på skoler: Vi har et tett samarbeid med Charlottenlund videregående skole, som er en universitetsskole.