Hva kan jeg bli?

Bachelor i radiografi

Hva kan du bli?

De fleste radiografer jobber på sykehus ved avdelinger for bildediagnostikk. Store sykehus har i tillegg egne avdelinger for strålebehandling hvor radiografer med ett års videreutdanning jobber.

Du møter også radiografer ved private røntgeninstitutter, distriktsmedisinske senter, innen veterinærmedisin og i undervisnings- og forskningssektoren.

Radiografen jobber både selvstendig og i tett samarbeid med annet helsepersonell. Ivaretakelse av pasientene er en viktig del av hverdagen. Den raske teknologiske utviklingen innen bildediagnostikk og strålebehandling åpner for nye jobbmuligheter. Det er også gode muligheter for å jobbe som radiograf i andre land.

Karriereveiledning

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.

Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.

Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.