Hva lærer jeg

Bachelor i radiografi

Hva lærer du?

Som radiograf jobber du med å ta bilder ved hjelp av røntgenstråler, radioaktive stoffer, ultralyd eller MR-teknologi for å oppdage, behandle eller lindre sykdom og lidelser. Radiografen utfører bildediagnostiske undersøkelser, bearbeider bilder, planlegger og utfører strålebehandling, assisterer ved røntgenassistert kirurgi, kontrollerer teknisk utstyr og påser at sikkerhetsrutiner blir fulgt.

Radiografifaget handler om å bruke bildediagnostisk utstyr for å fremskaffe informasjon til medisinsk diagnostikk og behandling, innenfor diagnostisk radiologi, strålebehandling og nukleærmedisin.

Sentrale emner innen radiografifaget er blant annet:

  • Anatomi og fysiologi
  • Sykdomslære
  • Digital bildebehandling
  • Radiografisk bildeframstilling og vurdering
  • Strålefysikk og strålevern
  • Pasientomsorg og pasientsikkerhet

Læringsutbyttebeskrivelsene er i samsvar med Forskrift om nasjonal retningslinje for radiografutdanningen