Studiemiljø

Bachelor i radiografi

Studiemiljø

Radiografstudent i Trondheim

Studieplasser: 45

Radiografutdanningen i Trondheim holder til på Campus Øya, vegg i vegg med et av Norges fremste universitetssykehus, St. Olavs hospital. Vi har tett samarbeid med sykehuset, blant annet har vi en egen røntgenlab inne på røntgenavdelingen. I tillegg har vi en ny og flott bildebehandlingslab hvor vi kan jobbe med bilder, pasientkasus og 3D-rekonstruksjoner og en egen simuleringsavdeling.

På Campus Øya starter snart byggingen av et helt nytt helsebygg. Her skal NTNU samle alle sine helsefaglige utdanninger i nye og spennende lokaler. I dag har radiografutdanningen lokaler i Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS).

På Øya finnes det spennende læringsarealer, blant annet en VR og RQi lab som er åpen for våre studenter. På området ligger også Bibliotek for medisin og helse, og flere grupperom og lesesaler.

Radiografstudentenes linjeforening i Trondheim heter FRAKTUR. Du møter dem først i fadderuka, og de spiller en viktig rolle for det sosiale miljøet gjennom helse studiet, også etter at fadderuka er over. 

→ Mer om studentlivet i Trondheim


Radiografstudent i Gjøvik

Studieplasser: 25

Som student ved bachelor i radiografi i Gjøvik, blir du en del av et inkluderende og aktivt studiemiljø. Nærheten til fagmiljøet gir mulighet for en tett oppfølging gjennom studiet.

Bachelor i radiografi på Gjøvik benytter seg av studentaktive læringsformer, og digitale løsninger. Senter for simulering og pasientsikkerhet (Sim-senteret) er en viktig læringsarena under studiet. Her får du øvd på grunnleggende ferdigheter, og mer sjeldne eller viktige pasientsituasjoner. Gjennom simulering får du trent på ulike prosedyrer og øvd på kommunikasjon og samhandling, samt teamarbeid. Du får mulighet til å prøve og feile i trygge omgivelser uten å sette pasienters liv og helse i fare.

Det nye, heldigitale røntgenlaboratoriet er også en viktig del av Sim-senteret. Dette stod ferdig høsten 2019, og brukes til ferdighetstrening og simulering gjennom hele studiet. Vi har også et tilhørende arbeidsrom, der du som student kan jobbe med bildebehandling på diagnostiske skjermer.

FRESK er linjeforeningen for helsefag ved NTNU i Gjøvik, og med over 1000 medlemmer er de den største linjeforeningen på campus. De arrangerer ulike faglige og sosiale tilstelninger, slik som julebord, karrieredag og fagkvelder som f.eks. anatomikvelder og «hva feiler det deg»-konseptet.

→ Mer om studentlivet i Gjøvik