Opptak

Bachelor i radiografi

Opptak

Opptak i to byer

Det er separate opptak til radiografutdanningene, med ulik poenggrense, i Gjøvik og Trondheim, og du må søke deg direkte inn på det aktuelle studiestedet. Du må følge undervisningen på det studiestedet der du får opptak. Merk at det ikke er mulig å bytte studiested underveis i studiet.

Søknadsfrist er 15. april. Du søker om opptak via Samordna opptak. For å kvalifisere til opptak må du ha generell studiekompetanse (GSK). Søkere som er 25 år eller eldre kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Da er søknadsfristen 1. mars.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Attester

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Krav om medisinsk egenerklæring

Dette studieprogrammet inneholder praksis i helsetjenesten. For å kunne starte praksisstudier må du levere en egenerklæring for tuberkulose og MRSA. Dette skjer etter studiestart, og du vil få informasjon om dette etter at du har fått opptak ved NTNU.