Radiografi

Radiografi

Bachelor i radiografi

Ole Ekker / NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Gjøvik
    Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BRADIO, Fri Apr 19 20:38:45 CEST 2024 | B3

Er du interessert i både teknologi og helsefag? Har du lyst til å ta bilder av kroppens indre eller behandle kreftsykdommer ved hjelp av blant annet røntgenstråling?

Da er bachelor i radiografi ved NTNU i Gjøvik eller Trondheim noe for deg!

Som radiograf skal du fremskaffe informasjon om menneskekroppen gjennom bildemateriale, for å oppdage eller behandle/lindre sykdom og lidelser.

Som radiograf jobber du med å ta bilder ved hjelp av røntgenstråler, radioaktive stoffer, ultralyd eller MR-teknologi for å oppdage, behandle eller lindre sykdom og lidelser.

Radiografen utfører bildediagnostiske undersøkelser, bearbeider bilder, planlegger og utfører strålebehandling, assisterer ved røntgenassistert kirurgi, kontrollerer teknisk utstyr og påser at sikkerhetsrutiner blir fulgt.

Radiografifaget handler om å bruke bildediagnostisk utstyr for å fremskaffe informasjon til medisinsk diagnostikk og behandling, innenfor diagnostisk radiologi, strålebehandling og nukleærmedisin.

Les mer om hva du lærer

Som radiograf jobber du både selvstendig og i tett samarbeid med annet helsepersonell. Ivaretakelse av pasientene er en viktig del av hverdagen.

De fleste radiografer jobber på sykehus ved avdelinger for bildediagnostikk. Store sykehus har i tillegg egne avdelinger for strålebehandling hvor radiografer med ett års videreutdanning jobber. Du møter også radiografer ved private røntgeninstitutter, distriktsmedisinske senter, innen veterinærmedisin og i undervisnings- og forskningssektoren.

Den raske teknologiske utviklingen innen bildediagnostikk og strålebehandling åpner for andre jobbmuligheter. Det er også gode muligheter for å jobbe som radiograf i andre land.

Videre studier

Med en bachelor i radiografi er du kvalifisert til å søke om opptak til en rekke masterprogram og videreutdanninger ved NTNU.

Les mer om jobbmulighetene

Bachelor i radiografi tilbys i studiebyene Trondheim og Gjøvik.

Les mer om studiemiljøet

Radiografstudiet er et treårig fulltidsstudium som fører frem til graden bachelor i radiografi.

Vi veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, praksis og trening i blant annet å ta røntgenbilder med fantom allerede fra starten av. Bachelor i radiografi, både i Trondheim og Gjøvik, har egne laboratorier for studenter.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15. april. Du søker om opptak via Samordna opptak

For å kvalifisere til opptak må du ha generell studiekompetanse (GSK).

Søkere som er 25 år eller eldre kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Da er søknadsfristen 1. mars.

Opptak i to byer

Det er separate opptak, med ulik poenggrense, til radiografutdanningene i Gjøvik og Trondheim. Du må søke deg direkte inn på det aktuelle studiestedet, og du følger undervisningen på det studiestedet der du får opptak. Merk at det ikke er mulig å bytte studiested underveis i studiet.

Poenggrenser fra tidligere års opptak finner du på Samordna opptak sine nettsider.

Les mer om opptak og opptakskrav

Ta gjerne kontakt med oss på e-post studier@isb.ntnu.no hvis du har spørsmål om bachelor i radiografi.

Ofte stilte spørsmål om studier og opptak

Kontakt og veiledning