Radiografi

Bachelorprogram, 3-årig - Gjøvik og Trondheim

Radiografi

Radiografstudenter i simuleringslab
Foto: Ole Ekker / NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 20. april Søknadsfrist

Radiografi - forside

Studiestart 2022 - NTNU i Gjøvik

Immatrikulering og orienteringsmøte 15. august

Studiestart 2022 - NTNU i Trondheim
Immatrikulering og orienteringsmøte 15. august


Om radiografi

Er du interessert i både teknologi og helsefag? Har du lyst til å ta bilder av kroppens indre eller behandle kreftsykdommer ved hjelp av blant annet røntgenstråling? Da er bachelor i radiografi ved NTNU i Gjøvik eller Trondheim noe for deg!


Søk opptak

Søknadsfrist 20. april kl. 14:00

Du søker om opptak via Samordna opptak. Vi tar opp 25 studenter i Gjøvik og 45 studenter i Trondheim.

Opptaksgrensen i førstegangsvitnemålskvoten i 2021 var på 43,2 poeng i Gjøvik og 47,1 poeng i Trondheim


Jobbmuligheter

De aller fleste radiografer jobber på sykehus med bildediagnostikk, stråleterapi og/eller nukleærmedisin. Noen arbeider på private institutt, mens andre jobber som konsulenter i medisinsk-tekniske firmaer, i legemiddelindustrien, eller på utdanningsinstitusjoner med undervisning eller utvikling av radiograffaget via forskning.


Videre studier

Bachelor i radiografi kvalifiserer deg for en rekke masterprogram og videreutdanninger. NTNU tilbyr blant annet en master i medisinsk bildeteknologi og videreutdanninger i magnetisk resonans (MR) og ultralyd.


Studiets oppbygning

Bachelor i radiografi er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt på tre år. Vi veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, praksis i helsetjenesten og trening i blant annet å ta røntgenbilder allerede fra starten av.


Studiemiljø

Hvordan er det å være student i radiografi ved NTNU i Gjøvik og Trondheim?


Utenlandsopphold

Som student ved NTNU oppmuntres du til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. 


Læringsutbytte

Når du har fullført bachelor i radiografi, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere i Gjøvik og Trondheim hvis du har spørsmål om bachelor i radiografi.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: BRADIO
  • Gradsnavn: Bachelor i radiografi
  • Studiepoeng: 180
  • Studiekode opptak: Gjøvik: 194 701 / Trondheim: 194 531
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
  • Studiested: Gjøvik, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


FAQ opptak

Ofte stilte spørsmål og svar om opptak.