Studiets oppbygning

Bachelor i radiografi

Studiets oppbygning

Radiografstudiet er et treårig fulltidsstudium som fører frem til graden bachelor i radiografi. Praksis er en viktig del av studiet.

Studiet veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, praksis og trening i blant annet å ta røntgenbilder med fantom allerede fra starten av. Bachelor i radiografi i Trondheim og Gjøvik har egne laboratorier for studenter.

De tre studieårene

Under ser du en kort beskrivelse av hvordan studieprogrammet er bygd opp. En fullstendig beskrivelse, inkludert emnebeskrivelser, finner du lenger ned på siden.

Første studieår

I første studieår er det fokus på basisfag, slik som anatomi og fysiologi, noe sykdomslære, pasientkommunikasjon, radiografrollen, strålefysikk og det å lære å ta røntgenbilder av skjelettet. Vårsemesteret avsluttes med en 5-ukers praksisperiode på skjelettlaboratorium ved ulike sykehus samt ulik type ferdighetstrening.

Andre studieår

I andre studieår er det fokus på ulike bildediagnostiske undersøkelser (blant annet MR, CT, nuklærmedisin, mammografi), bildebehandling og onkologi og stråleterapi, i tillegg til en 10 ukers praksisperiode.

Tredje studieår

I høstterminen tredje studieår får du en fordypning i skjelettrøntgen og en 12-ukers praksisperiode. Vårterminen er i hovedsak viet bacheloroppgaven.

Praksis og ferdighetstrening

All praksis og ferdighetstrening er obligatorisk. Praksisstudiene gjennomføres i hovedsak i Midt-Norge for studenter ved studiested Trondheim, og i Innlandet for studenter ved studiested Gjøvik. Du vil få praksis på ulike sykehus, også utenfor studiestedet ditt.

Du kan søke om økonomisk tilskudd til bo- og reiseutgifter i forbindelse med praksis.

Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier.

Studieinnsats

Enkelte opplever overgangen fra skoleelev til student som stor. Som student har du mer ansvar for egen læring. Vi legger til rette for at du skal få god opplæring, men det er du som må gjøre jobben. Som heltidsstudent, forventer vi at du bruker ca 40-45 timer i uka på studiene. I teoriperiodene, vil 12-15 timer i uka være tilrettelagt av oss, litt avhengig av aktivitet.

Utenlandsopphold

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.

Praktisk informasjon om utveksling

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan