Hva lærer jeg

Bachelor i matematiske fag - Trondheim

Hva lærer du?

Matematikk har sitt utgangspunkt i problemløsning, der en knekker nye koder, møter nye utfordringer og alltid finner noe nytt å undre seg over. Matematikk ligger til grunn for vår forståelse av verden og for den teknologiske utviklingen i det moderne samfunnet. Matematikk og statistikk er to grunnleggende og tidløse fag som alltid er aktuelle.

Du får en solid innføring i matematikk og statistikk. Du vil lære å fordype deg i hvordan du kan bruke matematikkfaget som grunnlag for all samfunnsutvikling.

Studieprogrammet har to studieretninger, matematikk og statistikk. Det første året har begge studieretningene felles grunnleggende fag innen matematikk og sannsynlighetsregning. Etter hvert blir studieløpene nokså forskjellige, men statistikk og numeriske metoder inngår i begge studieretningene i andre året.
 

Fleksibilitet og fordypning kjennetegner studiet. ​​​​​​​

Det 3-årige bachelorstudiet i Matematiske fag er mer fleksibelt enn en 5-årig sivilingeniørutdanning. Du starter på spesialiseringen din tidligere, og kan følge deler av studieløpet til sivilingeniørstudiet Fysikk og matematikk underveis.

I tillegg til de obligatoriske fagene kan ett år av bachelorstudiet kan brukes til mer matematikk fag, andre realfag, samfunns-, språk-, estetiske- eller teknologiske fag.
​​​​​​​

Studieretninger

Matematikk

Fleksibilitet og fordypning kjennetegner denne studieretningen. Du får innsikt i matematiske metoder og teorier som brukes i naturfagene, informasjonsteknologien, databehandling, teknologi og finans. Dette gir deg innsikt til å kombinere matematikk med andre fag. Det er i disse krysningspunktene nye spennende anvendelser finnes og oppstår.

Vi legger særlig vekt på faglig fordypning, forståelse og betydningen av matematikkens aksiomatiske oppbygning og struktur.

Kombinert med informatikk, gir matematikk deg et solid grunnlag innen data og kommunikasjonsteknologi. Særlig gjelder dette om du synes kryptografi, kodeteori og informasjonssikkerhet høres spennende ut, og vil spesialisere deg på dette området.

Statistikk

Fleksibilitet og fordypning kjennetegner også denne studieretningen. Statistikk er en matematisk disiplin som dreier seg om å lære fra observerte data. Sannsynlighetsteori og stokastisk modellering er her viktige redskaper for å beskrive tilfeldighetene i de observerte fenomenene. Statistikk er et uunnværlig redskap innen mange fagområder, som medisin, biologi, samfunnsfag, økonomi og teknikk. Fagtilbudet omfatter en blanding av teoretiske fag og fag der anvendelser og bruk av datamaskin er en viktig del.

Kombinerer du Statistikk med biologi får du et stort tverrfaglig fagområde, der matematiske modeller brukes for å beskrive biologiske prosesser og fenomener på ulike nivå, fra molekyl- og cellenivå til individ-, populasjons- og økosystemnivå.

Innen BigData brukes metoder fra datavitenskap, kunstig intelligens og statistikk. I løpet av studiet vil du arbeide med statistiske aspektet ved maskinlæring, data science og spesielt BigData.
​​​​​​​

IE-banner Jævli flink


​​​​​​​Fremtiden trenger Jævli flinke ingeniører og teknologer​​​​​​​

Kvinner verden over er underrepresentert innen teknologi, ingeniør og realfag. Derfor har vi på NTNU laget serien Jævli flink pike. Her får du et innblikk i studiehverdagen til 12 teknologistudenter ved NTNU.
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​Spilleliste Jævli flink sesong 1 og sesong 2 på YouTube