Masterprogram 2-årig, Trondheim

Matematiske fag

Matematikkstudenter foran tavle. Foto.

All undervisning i dette studiet foregår på engelsk.

Om master i matematiske fag

Master i matematiske fag er et toårig internasjonalt masterprogram hvor all undervisning foregår på engelsk. Masterprogrammets offisielle tittel er Mathematical Sciences.

Ny student 2018

14.-20. august: Orienteringsuke

Mandag 20. august: Masterstart

Informasjonsmøte, Institutt for matematiske fag

Tid: 9.15-12.00
Sted: Rom 738, Sentralbygg 2 (SBII)

Viktig informasjon om masterkontrakt og valg av veileder.

Lunsj vil bli servert!

Opptak

Søknadsfrist er 1. mars. Du søker opptak via NTNU søknadsweb. Studieprogrammet er et internasjonalt program (åpent for både norske og utenlandske søkere) og heter Mathematical Sciences.

Jobbmuligheter

Studenter fra master i matematiske fag er etterspurt på arbeidsmarkedet innenfor alt fra oljeindustri til finans, forskning, undervisning og IT.

Les hva tidligere studenter forteller om jobben de har i dag.

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i matematiske fag er et toårig internasjonalt studieprogram på 120 studiepoeng. Studiet er en internasjonal master og studentene må belage seg på at undervisningen foregår på engelsk. Man må også forvente at eksamensoppgaver må besvares på engelsk. Masteroppgaven skrives på valgfritt språk (norsk eller engelsk).

I studiet kan du velge mellom fem spesialiseringer (studieretninger):

Under studiet må man fullføre 10 emner på 7,5 studiepoeng, og avslutte med en masteroppgave på 45 studiepoeng.

Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere dersom du har spørsmål om master i matematikk og statistikk.

Studere videre?

Studenter med fullført mastergrad i matematiske fag kan søke på PhD-studier i matematiske fag. Utlyste stipendiatstillinger finner du hos Jobbnorge.


Besøk programmets engelske nettsider
 


Thu, 06 Jul 2017 15:09:33 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master of Science
Studieprogramkode: MSMNFMA
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Engelsk
Studiepoeng: 120

Opptak: Søknadsweb
Søknadsfrist: 1. mars
Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for matematiske fag