Matematiske fag

Matematiske fag

Masterprogram (2-årig)

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MastergradFulltid, 2 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkEngelsk
 • Søknadsfrist1. mars *(varierer, se opptak)
MSMNFMA, Wed Mar 22 01:00:34 CET 2023 | M2

For å løse klimautfordringer, kreftgåter eller energikriser trenger vi matematikere  

Matematikk er grunnmuren for alt vi omgir oss med. All moderne teknologi bygger på matematiske fag. En solid utdanning i matematiske fag gir deg sterke analytiske evner.  

Du lærer å strukturere, undersøke og analysere informasjon for å finne løsningsstrategier og rasjonelle løsninger. Dette er verdifulle egenskaper du tar med deg ut i arbeidslivet, enten du skal jobbe med klima, energi, finans, kunst, forskning, undervisning eller teknologi.

Du kan fordype deg i algebra, analyse, topologi, statistikk eller anvendt matematikk.  

NTNU har et verdensledende miljø i matematiske fag som du kan bli en del av.  

Dette er et internasjonalt masterprogram som undervises på engelsk.

Siden matematikk er vitenskapens språk, er dette veien til å forstå verden. Du lærer å forstå, bruke og utvikle matematikk til å se nye løsninger for at samfunnet skal fungere bedre og utvikle seg.  
 
Et solid fundament i matematiske fag gjør deg i stand til å stille hypoteser, designe eksperimenter, analysere data, gjenkjenne mønstre, bevise sammenhenger og løse problemer.

Les mer om hva du lærer

Matematikk er et fagområde med uendelige bruksområder. Det anvendes på alle arbeidsplasser, og kan tilpasses et bredt fagfelt. Spørsmålene og problemstillingene vi ønsker å løse i fremtiden vil være nye, men de bygger på matematiske løsninger.

Du kan jobbe innen bioteknologi, energi, forsikring, bank og finans, forskning og undervisning, forvaltning, industrien, IT, kartlegging, legemiddelindustrien, mediebedrifter, medisinsk forskning, miljøovervåkning, mobilkommunikasjon og ulike ingeniør- og teknologibedrifter.

Med en utdanning innen matematiske fag blir du ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Etter en master er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

Les mer om jobbmulighetene

Studiemiljøet i Trondheim er stort og mangfoldig. Du kan være med i linjeforeningen Delta, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter.

Studiehverdagen består av mye valgfrihet som gir deg mulighet til både tverrfaglighet og fordypning i matematiske fag.

Som student på matematiske fag får du tilgang til matematikkstudentenes eget Matteland med lesesalsplasser, gruppeområder, kjøkkenkroker og datasaler.

Dette er et internasjonalt studium. Her får du medstudenter fra hele verden, og mulighet til å etablere et internasjonalt nettverk.

Les mer om studiemiljøet

Første studieår består av fag som skal gi deg det faglige grunnlaget for din studieretning. I denne delen av studiet inngår det obligatoriske faget Eksperter i team (EiT) som gir deg praktisk erfaring i tverrfaglig samarbeid.  

Du kan velge blant fem studieretninger:  

 • algebra
 • analyse
 • topologi
 • anvendt matematikk
 • statistikk

Andre studieår består av valgfag og masteroppgave under veiledning av en av våre faglærere. Det lagt til rette for et utenlandsopphold denne høsten.  

Studiet avsluttes med en masteroppgave som veiledes av en forsker. Masterprogrammet er internasjonalt og undervises på engelsk, men du kan levere besvarelser og få veiledning på norsk.

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har 22 studieplasser.

​​​​​Opptaksgrunnlaget er fullført bachelorgrad. Det kreves en hovedkarakter på C eller bedre fra bachelorutdanningen, og minst 80 studiepoeng i matematikk for å bli opptatt til dette studiet.

I tillegg er det egne opptakskrav til de ulike studieretningene. 

Les mer om opptak og opptakskrav her

Har du spørsmål om studieprogrammet? Vi kan hjelpe deg med obligatoriske- og valgfrie emner, eksamener, frister og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning