Masterprogram 2-årig, Trondheim

Regnskap og revisjon

Velkommen til studiestart 2019

Mandag xx. august - Oppstart

Program xx. august

Kl. 11.00 - 11.15  Registrering (ved hovedinngangen på Handelshøyskolen)

Kl. 11.15 - 11.45  Velkomst og orienteringer i A2

Kl. 11.45 - 12.00  Pause (gå til A34) 

Kl. 12.00 - 12.45  Faglig introduksjon og forberedelser til seminardagene v/ Anders Berg Olsen

Kl. 12.45 - 13.00 Informasjon fra økonomibiblioteket v/ Liv Inger Lamøy

Kl. 13 - Tid for å treffe fadderne i A1

 

Felles immatrikulering for alle nye studenter 12. august

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter. Immatrikuleringen er frivillig for masterstudenter.

Nye studenter på master ved NTNU Handelshøyskolen trenger ikke være i Trondheim før undervisningen begynner xx. august. 

Torsdag xx. august - Brann- og sikkerhetskurs

13.00 - 14.00    Brann- og sikkerhetskurs for alle masterstudenter (A32) 

Fredag xx. august - Oppstartsseminar

Studiet starter med 3 seminardager

Seminardag 1: Fredag 24. august

Kl. 09.15 - 16.00, på U36

Tema: Revisjon, samarbeid og øvinger

Seminardag 2: Tirsdag 28. august

Kl. 09.15 - 15.00 på U33

Tema: Regnskap og regnskapsregulering, samarbeid og øvinger

Seminardag 3: Fredag 31. august

Kl. 09.15 - 15.00

Tema: Juridisk metode, forretningsjus og skatt

Timeplaner og pensum

 

For pensum, se emnebeskrivelser og Blackboard

Timeplanverktøy (krever brukerkonto på Innsida): innsida.ntnu.no/timeplan

 

 

Om regnskap og revisjon

Masterstudiet i regnskap og revisjon er et toårig studium som gir deg den faglige kompetansen du trenger for å bli statsautorisert revisor. Økt internasjonalisering, regulatorisk og teknologisk utvikling har medført at arbeidsmarkedet i økende grad etterspør kandidater innen regnskap og revisjon med mastergrad.


Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i økonomi og administrasjon (BØA), regnskap og revisjon (BRR) eller tilsvarende. Dette innebærer at bachelorgrad som kvalifiserer til opptak minimum må inneholde 120 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag. Dersom du er utdannet siviløkonom, må du søke på grunnlag av bachelorgrad, og etter at du har takket ja til studieplass, søke fritak for masteroppgave og enkelte emner. 


Jobbmuligheter

Karrieremulighetene er mange for kandidater med regnskap og revisjon. Kandidater med denne kompetansen kommer raskt ut i jobb etter endt studium. I revisjonsselskapene, men også innen rådgiving, revisjon i offentlig sektor nasjonalt og internasjonalt, kontroll- og tilsynsfunksjoner, og lederstillinger innen økonomistyring, finansfunksjoner og regnskapsfunksjoner er kandidater med regnskap og revisjonsbakgrunn ettertraktet.


Studiets oppbygging

Studiet består av en emnedel og en selvstendig avhandlingsdel. Emnedelen går over tre semester og består av 90 studiepoeng, og oppgavedelen utgjør 30 studiepoeng. I tredje semesteret er det muligheter for å ta et studieopphold ved et utenlandsk samarbeidende universitet, eller man gjennomfører emner i MRR-programmet ved NTNU.  


Studieveiledning

Vurderer du å studere regnskap og revisjon? Våre studieveiledere svarer på dine spørsmål. Enten via e-post: kontakt@hhs.ntnu.no eller på telefon: 73 55 99 50, hvor du også kan bestille en veiledningstime om du ønsker en lengre prat. 

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master 2-årig
Studieprogramkode: MRR
Studiepoeng: 120

NTNU Handelshøyskolen
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Campus Elgeseter
Søknadsfrist: 15. april