Regnskap og revisjon

Foto: Elin Iversen/NTNU

Regnskap og revisjon

Regnskap og revisjon - masterstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MastergradFulltid, 2 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
MRR, Sat Apr 01 00:06:02 CEST 2023 | M2

Økt internasjonalisering, regulatorisk og teknologisk utvikling har medført at arbeidsmarkedet i økende grad etterspør kandidater innen regnskap og revisjon med mastergrad. Utdanningen er også egnet for spennende stillinger innen økonomistyring, finans, regnskap og rådgivning.

Obligatorisk aktivitet

Læringsaktiviteter foregår fysisk på campus, hvor det i flere emner er obligatoriske aktiviteter og studentpresentasjoner, både på norsk og engelsk.

Digital profil

Arbeidsmarkedet ønsker kandidater med god forretnings- og teknologiforståelse samt gode forutsetninger for å gjennomføre dataanalyse knyttet til revisjon, regnskap og bedriftsøkonomi. En tett kobling mellom NTNUs økonomi- og teknologimiljø vil gi våre kandidater en egenart som vil utgjøre et stort fortrinn i et samfunnsmessig perspektiv.

Masterstudiet i regnskap og revisjon er et toårig studium som gir deg den teoretiske kompetansen du trenger for å bli statsautorisert revisor.

Revisorutdanning oppfyller også utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører. Utdanningen gir deg grunnlag for å arbeide med krevende problemstillinger og utvikling innen fagfeltet.

Les mer om hva du lærer

Karrieremulighetene er mange for kandidater med regnskap og revisjon. Kandidater med denne kompetansen kommer raskt ut i jobb etter endt utdanning. I revisjonsselskapene, men også innen rådgiving, revisjon i offentlig sektor nasjonalt og internasjonalt, kontroll- og tilsynsfunksjoner, og lederstillinger innen økonomistyring, finansfunksjoner og regnskapsfunksjoner er kandidater med regnskap og revisjonsbakgrunn ettertraktet.

Studieprogrammet gir deg den faglige kompetansen du trenger for å bli statsautorisert revisor. Etter nødvendig praksis, kan søknad om godkjenning som statsautorisert revisor sendes til Finanstilsynet.

Les mer om jobbmulighetene

Studentforeningen STØH er en av byen mest aktive studentforeninger. Gjennom fadderordningen møter STØH de nye studentene første studiedag og kan gjennom sine tretten underutvalg tilby noe for alle. Meld deg inn i studentforeningen, det vil du ha stort utbytte av. Du velger selv hvor mye eller hvor lite du ønsker å engasjere deg.

Les mer om studiemiljøet

Studiet består av en emnedel og en selvstendig avhandlingsdel. Emnedelen går over tre semester og består av 90 studiepoeng, og oppgavedelen utgjør 30 studiepoeng.

Læringsaktiviteter foregår fysisk på campus, hvor det i flere emner er obligatoriske aktiviteter og studentpresentasjoner, både på norsk og engelsk.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet for Master i regnskap og revisjon er: Bachelorgrad (180 studiepoeng) i økonomi og administrasjon (BØA), regnskap og revisjon (BRR) eller tilsvarende.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Søknad og opptak

Vil du begynne å studere ved NTNU? Er du allerede student, og vil gå videre fra bachelor til master? Lurer du på muligheten til å bytte studieprogram eller ta enkeltemner?  

På opptakskontorets sider finner du informasjon om de ulike opptakene våre, søknadsfrister og hva du må dokumentere.

Opptakskontoret:

  opptak@ntnu.no  |    73 59 77 00

 

Ønsker du å kontakte oss på NTNU Handelshøyskolen?

https://www.ntnu.no/hhs/kontakt

Kontakt og veiledning