Regnskap og revisjon

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Regnskap og revisjon

Regnskap og revisjon

Om regnskap og revisjon

Masterstudiet i regnskap og revisjon er et toårig studium som gir deg den faglige kompetansen du trenger for å bli statsautorisert revisor. Økt internasjonalisering, regulatorisk og teknologisk utvikling har medført at arbeidsmarkedet i økende grad etterspør kandidater innen regnskap og revisjon med mastergrad.


Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i økonomi og administrasjon (BØA), regnskap og revisjon (BRR) eller tilsvarende. Dette innebærer at bachelorgrad som kvalifiserer til opptak minimum må inneholde 120 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag. Dersom du er utdannet siviløkonom, må du søke på grunnlag av bachelorgrad, og etter at du har takket ja til studieplass, søke fritak for masteroppgave og enkelte emner. 


Jobbmuligheter

Karrieremulighetene er mange for kandidater med regnskap og revisjon. Kandidater med denne kompetansen kommer raskt ut i jobb etter endt studium. I revisjonsselskapene, men også innen rådgiving, revisjon i offentlig sektor nasjonalt og internasjonalt, kontroll- og tilsynsfunksjoner, og lederstillinger innen økonomistyring, finansfunksjoner og regnskapsfunksjoner er kandidater med regnskap og revisjonsbakgrunn ettertraktet.


Studiets oppbygging

Studiet består av en emnedel og en selvstendig avhandlingsdel. Emnedelen går over tre semester og består av 90 studiepoeng, og oppgavedelen utgjør 30 studiepoeng. I tredje semesteret er det muligheter for å ta et studieopphold ved et utenlandsk samarbeidende universitet, eller man gjennomfører emner i MRR-programmet ved NTNU.  


Kontakt

Vurderer du å studere regnskap og revisjon? Våre studieveiledere svarer på dine spørsmål. Enten via e-post: kontakt@hhs.ntnu.no eller på telefon: 73 55 99 50, hvor du også kan bestille en veiledningstime om du ønsker en lengre prat. 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MRR
  • Studienivå: Mastergrad
  • Studieprogram: Regnskap og revisjon - masterstudium
  • Gradsnavn: Master i regnskap og revisjon
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: NTNU Handelshøyskolen
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim