Havbruksingeniør

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Havbruksingeniør

– Jobbmuligheter

BIHAV - jobbmuligheter - bilde

Studenter besøker oppdrettsanlegg
Studenter på studietur til Lerøy

BIHAV - jobbmuligheter

Havbruksingeniørstudiet er utviklet i tett samarbeid med havbruksnæringa. Med en treårig utdanning som havbruksingeniør kan du gå rett ut i jobb i oppdrettsnæringa og andre private og offentlige aktører innen havbruk.


Du kan for eksempel jobbe som driftsleder i lakseanlegg, både på land og sjø, eller som teknisk mellomleder i leverandørnæringen. Det er økende etterspørsel etter ingeniører som også kan biologi, noe som skaper gode jobbmuligheter etter endt utdanning.


En næring i vekst og endring

Havbruksnæringa har en betydelig rolle i norsk matproduksjon. Havbruk representerer landets største eksportverdi etter olje, og står i dag for 33 000 årsverk, hvorav 23 000 i leverandørindustrien.

I dag står havbruksnæringa overfor mange utfordringer og spennende omstillingsprosesser. Derfor øker etterspørselen etter arbeidstakere med høyere utdanning. Næringa ønsker en kunnskapsbasert utvikling med stadig bedre tekniske løsninger. Slike løsninger og forbedrede driftsrutiner vil i mange tilfeller kreve flere ingeniører.


Bli framtidas driftsleder

Med både teknisk kunnskap og kompetanse innenfor biologi, vil havbruksingeniører være framtidas driftsledere og operatører. Denne tverrfaglige kunnskapen gjør det mulig å skape gode vilkår for fisk i oppdrettsanlegg, og unngå uønskede miljøpåvirkninger. Slik kan du være med og skape et mer bærekraftig havbruk.

 

Samarbeidsforum

Samarbeidsforum

Fakultet for Naturvitenskap har et aktivt samarbeid med norsk industri og offentlig forvaltning. Les mer om Samarbeidsforum, intervjuer med personer i næringslivet og jobbmuligheter.


fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, havbruk
Studieprogramkode: BIHAV
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 021 (Samordna opptak)

Sted: NTNU Trondheim

Institutt for biologi, Fakultet for naturvitenskap

Nytt havbruksstudie gir nye jobbmuligheter