Hva kan jeg bli?

Bachelor i ingeniørfag, havbruk

Hva kan du bli?

Studenter på studietur til Lerøy

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Jobbmuligheter

Havbruksingeniørstudiet er utviklet i tett samarbeid med havbruksnæringa. Med en treårig utdanning som havbruksingeniør kan du gå rett ut i jobb i oppdrettsnæringa og andre private og offentlige aktører innen havbruk.

Du kan for eksempel jobbe som driftsleder i lakseanlegg, både på land og sjø, eller som teknisk mellomleder i leverandørnæringen. Det er økende etterspørsel etter ingeniører som også kan biologi, noe som skaper gode jobbmuligheter etter endt utdanning.

En næring i vekst og endring

Havbruksnæringa har en betydelig rolle i norsk matproduksjon. Havbruk representerer landets største eksportverdi etter olje, og står i dag for 33 000 årsverk, hvorav 23 000 i leverandørindustrien.

I dag står havbruksnæringa overfor mange utfordringer og spennende omstillingsprosesser. Derfor øker etterspørselen etter arbeidstakere med høyere utdanning. Næringa ønsker en kunnskapsbasert utvikling med stadig bedre tekniske løsninger. Slike løsninger og forbedrede driftsrutiner vil i mange tilfeller kreve flere ingeniører.

Videre studier

Hvis du ikke ønsker å gå rett ut i jobb etter å ha fullført havbruksingeniørstudiet, kan du fortsette studiene med en mastergrad på NTNU.

Det er flere mulige to-årige masterprogram for havbruksingeniører, avhengig av ønske om videre fordypning:

  • Ocean Resources gir mulighet for fordypning innen en kombinasjon av biologisk og teknologisk baserte emner for utnyttelse av marine ressurser
  • RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) gir mulighet for en videre fordypning innen driftsteknikk.
  • Industriell kybernetikk gir mulighet for en fordypning i kybernetikk inkludert automatisering og styring.

Det finnes også andre relevante to-årige masterprogram. For å kvalifisere til disse kan det bli nødvendig med ekstra fagkombinasjoner.

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.

Samarbeidsforum

Samarbeidsforum

En hvit S på blå bakgrunn med teksten Samarbeidsforum. Logo

Fakultet for Naturvitenskap har et aktivt samarbeid med norsk industri og offentlig forvaltning. Les mer om Samarbeidsforum, intervjuer med personer i næringslivet og jobbmuligheter.