Studiemiljø

Bachelor i ingeniørfag, havbruk

Studiemiljø

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Studiemiljø

Vi kan ønske deg velkommen til et flott studiemiljø her ved havbruksingeniør

Havbruksingeniørstudiet er en god blanding av teoretisk og praktisk læring. Du som velger å studere havbruk vil få en variert og aktiv studiehverdag.

Studentene ved havbruksingeniørstudiet har egen linjeforening, Ægir.


Undervisningen

Undervisningen skjer i moderne auditorier og laboratorier, og studentene har dessuten flotte lesesaler og datasaler.
Gruppearbeider (kollokvier) og andre aktiviteter som ekskursjoner skal være en støtte for læreprosessen din og er en undervisningsform som knytter studentene tettere sammen.


Arbeidsplasser

Studenter ved dette studiet har tilgang til både lesesal og datasal i Realfagbygget. I tillegg disponerer studentene studierom som egner seg for gruppearbeid og prosjektarbeid.  Realfagsbygget har et velutstyrt bibliotek som er populært blant studentene.


Studiebyen Trondheim

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby. En av grunnene til dette er de mange studentorganisasjonene som finnes. Disse er med på å bidra til en variert og spennende studietilværelse.

Samfundet, UKA , ISFIT, Tekna og NTNUI er alle eksempler på samlesteder for engasjement, læring og trivsel. Her får de studenter som ønsker det også nyttig organisasjons- og arbeidserfaring.

Foto: Nikodem Kunznik/Pixabay
Foto: Nikodem Kunznik/Pixabay