Opptak

Bachelor i ingeniørfag, havbruk

Opptak

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Spesielle opptakskrav kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.

HING: Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

  • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger).

Hvis du ikke har fordypning i realfag fra videregående skole, anbefaler vi deg å ta 1/2-årig realfagskurs, som vi tilbyr i vårsemesteret. Har du fagbrev men ikke generell studiekompetanse anbefaler vi 1-årig forkurs for ingeniørutdanning.

Realkompetanse

Du kan søke med realkompetanse, hvis du ikke fyller kravet til generell studiekompetanse. Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak. Du må også ha relevant praksis eller utdanning, som kan veie opp for opptakskravet til studiet.

Du må søke senest 1. mars. Du må krysse av for realkompetanse som utdanningsbakgrunn i søknaden. For alle andre er søknadsfristen 15. april.

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse.

Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. Det er hvert enkelt lærested som bestemmer hva som gir realkompetanse til studiene sine. Eksempler på realkompetanse til et studium kan være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring.

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift

Kvoter

Forkurskvote ingeniør, Ordinær kvote, Kvote for førstegangsvitnemål.

Attester

Studiet har ingen krav om attester.

Tidligere opptaksgrenser

For studieåret 2022/23 er opptaksrammen for dette studieprogrammet 35 plasser. Utfyllende statistikk om tidligere års opptak finner du på Samordna opptak.

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangsvitnemålskvote
2023 53.2 49.8
2022 53.6 48.7
2021 53.5 49.2
2020 56.4 49.2