Havbruksingeniør

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Havbruksingeniør

– Søk opptak

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak

BIHAV Opptak

Opptakskrav

For å søke studieplass må du registrere en søknad på Samordna opptak innen 15. april.

I tillegg til generell studiekompetanse, må du ha:

  • Matematikk R1+R2
  • Fysikk 1

Har du bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning, er du kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav.

Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk1.

Hvis du ikke har fordypning i realfag fra videregående skole, anbefaler vi deg å ta 1/2-årig realfagskurs, som vi tilbyr i vårsemesteret. Har du fagbrev men ikke generell studiekompetanse anbefaler vi 1-årig forkurs for ingeniørutdanning.


Realkompetanse

Du kan søke med realkompetanse, hvis du ikke fyller kravet til generell studiekompetanse. Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak. Du må også ha relevant praksis eller utdanning, som kan veie opp for opptakskravet til studiet.

Du må søke senest 1. mars. Du må krysse av for realkompetanse som utdanningsbakgrunn i søknaden. For alle andre er søknadsfristen 15. april.


Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse.

Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. Det er hvert enkelt lærested som bestemmer hva som gir realkompetanse til studiene sine. Eksempler på realkompetanse til et studium kan være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring.

 

fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, havbruk
Studieprogramkode: BIHAV
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 021 (Samordna opptak)

Sted: NTNU Trondheim

Institutt for biologi, Fakultet for naturvitenskap

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søker opptak til dette ingeniørstudiet.