Havbruksingeniør

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig

Havbruksingeniør

– Studiets oppbygning

BIHAV- studiets oppbyggning

Observasjon av havbruksanlegg
Studenter observerer havbruks-anlegg

Slik foregår havbruksingeniørstudiet

Det første studieåret legger stor vekt på realfag og ingeniørfaglige emner, fag som er felles for ingeniørstudiene ved NTNU. I tillegg får du introduksjon til havbruksnæringen, med teknologi, biologiske og miljømessige krav som utgangspunkt for produksjon og drift.

Andre studieår består av innføring i styring og kontroll, og metodiske emner innen driftsteknikk og vedlikehold. I tillegg vil vi gå gjennom utvalgte tema innen fiskehelse og velferd i havbruk, og havbruksteknologi med fokus på prosjektering og drift. Dette er helt nye emner som er utviklet spesielt for havbruksingeniørstudiet.

I tredje studieår er høstsemesteret satt sammen av valgemner. Dette semesteret er også spesielt tilrettelagt for studenter som ønsker å dra på utvekslingsopphold. I vårsemesteret får du mulighet til å ta bacheloroppgaven i samarbeid med bedrifter i havbrukssektoren.

Bli kjent med havbruksnæringa

Havbruksingeniør er et sterkt driftsteknisk ingeniørstudium, hvor vi gjennom studiet vil besøke ulike oppdrettsanlegg. Her vil du se hvordan havbruksanlegg fungerer og driftes rent teknisk, og lære riktig fiskehåndtering i ulike driftsfaser. Det blir også bedriftsbesøk hos de som bygger og leverer anlegg og utstyr til oppdrettsindustrien. Innholdet i studiet bidrar til et integrert fokus på etikk, innovasjon og digitalisering.

Slik ser emneveggen for havbruksstudiet ut, med emner fordelt på hvert semester:

Gule emner: Fellesemner i ingeniørstudiene ved NTNU
Blå emner: Felles grunnemner i ingeniørstudiene ved NTNU
Grønne emner: Emner som utgjør kjernen av obligatoriske emner i havbruksstudiet
Grå emner: Valgemner for Havbruksstudiet, emnepakker, utvekslingssemester
[ Klikk på bildet for å forstørre det ]

Emneveggen presenteres her med forbehold om endringer. Sist oppdatert 17.07.20.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan