Kontakt

Bachelor i ingeniørfag, havbruk

Kontakt

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Har du spørsmål om

  • Valg av emner eller innpassing av emner fra tidligere utdanning
  • Studieretningsvalg og videre studier/masterstudie
  • Tilrettelegging av din studiehverdag
  • Utveksling 
  • Permisjon fra studiet
  • Andre spørsmål om studiet

Ta kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@bio.ntnu.no

 

person-portlet

Silje Strand Lundgren
Studiekonsulent
silje.s.lundgren@ntnu.no
73559753

Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)