Hva lærer jeg

Bachelor i ingeniørfag, havbruk

Hva lærer du?

Studenter ser på lakseyngel. Foto
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Vil du sikre fremtidens matforsyning?


Verdens befolkning er i kraftig vekst, og havbruk vil bli svært viktig for fremtidens matforsyning. Det forventes nemlig at mye av matforsyningen vil skje gjennom industriell produksjon av mat i havet, det vil si ulike former for akvakultur. Denne utviklingen vil kreve at teknologi og biologi spiller på lag. Du vil spille en viktig rolle for å utvikle bærekraftige løsninger og sikre god fiskevelferd, samtidig som dører åpnes for deg i industri som er i kraftig vekst. Du vil ha svært gode muligheter for jobb etter endt studie.

Studiehverdagen er spennende og variert med forelesninger, prosjekter og besøk til oppdrettsanlegg. Vi trenger økt kunnskap om havbruksteknologi på biologiens premisser for å kunne prosjektere og drifte tekniske systemer som lar oss produsere mat fra havet på en måte som sikrer god fiskevelferd og ytre miljø. Vårt mål for studieprogrammet havbruksingeniør er å gi deg solid kompetanse og kunnskap nok til at du skal kunne hjelpe oss med å oppnå dette.


Hva lærer du ved å ta havbruksutdanning?

NTNUs havbruksutdanning er utviklet i dialog med havbruksnæringen. Studiet har et fokus på prosjektering og drift av havbruksanlegg i sjø og på land. Havbruksingeniør er en ingeniørutdanning på bachelornivå. Du får verdifull innsikt i biologi og havbruksteknologi for å sikre god fiskevelferd og miljømessig bærekraft. Dette gjør Havbruksingeniør til et unikt studieprogram i Norge.

Havbruksingeniørstudiet er en god blanding av teoretisk og praktisk læring. Havbruksingeniør er et nytt studium fra 2020, som kan gi deg spennende jobbmuligheter innen akvakultur. Bachelorutdanningen som havbruksingeniør fokuserer på hvordan tekniske anlegg driftes og utvikles i kystnære strøk, både på land og til havs.
​​​​​​​
Havbruksingeniør er et sterkt driftsteknisk ingeniørstudium, hvor vi gjennom studiet vil besøke ulike oppdrettsanlegg. Her vil du se hvordan havbruksanlegg fungerer og driftes rent teknisk, og du lærer riktig fiskehåndtering i ulike driftsfaser. Det blir også bedriftsbesøk hos de som bygger og leverer anlegg, havbruksteknologi og utstyr til oppdrettsindustrien. Innholdet i studiet bidrar til et integrert fokus på etikk, innovasjon og digitalisering.

BIHAV - om studiet - bilde

En student holder en laks i hendene. Foto
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU