Hva kan jeg bli?

Bachelor i ingeniørfag, bygg

Hva kan du bli?

Bygg- og anleggsbransjen er Norges største næring og utvikler seg hele tiden. Nye krav til kvalitet, effektivitet og miljøvennlige produkter og prosesser har ført til stor etterspørsel etter byggingeniører. Arbeidsdagen som byggingeniør er variert, selvstendig og skapende og du finner arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor.  

Du kan jobbe innen:

 • Rådgivende ingeniørselskaper
 • Entreprenørfirma innen bygg og anlegg
 • Arkitektkontor
 • Statlige og kommunale virksomheter
 • Byggevarefirma
 • Egen bedrift


Vanlige arbeidsoppgaver for byggingeniører: 

 • Planlegging, prosjektering og bygging av hus, broer, veier, samt vann- og avløpsanlegg
 • Rådgivning i byggeprosjekter
 • Drift og vedlikehold av hus, broer, veier, samt vann- og avløpsanlegg
 • Byggesaksbehandling
 • Kontrolloppgaver 
 • Salg og markedsføring
 

Videre studier

Med en byggingeniørutdanning har du mange valgmuligheter hvis du vil studere videre. Du kan spesialisere deg og gå mer i dybden innen ditt fagområde, eller du kan velge masterutdanning på andre områder.  

 Noen aktuelle masterprogram ved NTNU er:

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.