Opptak

Bachelor i ingeniørfag, bygg

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptakskrav til byggingeniør er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk FYS1, eller forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanningen. Du søker gjennom Samordna opptak.


Du søker opptak til studieby

Byggingeniørstudiet tilbys i Ålesund, Gjøvik og Trondheim og du søker opptak til studieby. 

Hvis du vil utdanne deg til byggingeniør ved NTNU, kan du søke opptak til de tre studiebyene i prioritert rekkefølge. Kommer du ikke inn på ditt førstevalg, kommer du kanskje inn på ett av de andre.


Alternative veier til opptak

Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, tilbyr NTNU i Gjøvik og Ålesund alternative studieløp som Y-veien og TRES. Du søker opptak lokalt ved NTNU.


Forkurs

1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanningen tilbys i Trondheim og Ålesund. Mangler du kun matematikk R1+R2 og fysikk FYS1 tilbyr NTNU halvårig realfagskurs i Trondheim.

Tidligere opptaksgrenser

År Studieby ORD ORDF FOR
2022 Gjøvik 50,2 37,0 Alle
2021 Gjøvik Alle Alle Alle
2022 Ålesund Alle Alle Alle
2021 Ålesund Alle 49,8 Alle
2022 Trondheim 54,8 50,3 30,0
2021 Trondheim 54,0 50,5 32,5

ORD: ordinær kvote
ORDF: førstegangsvitnemål
FOR: forkurskvote


Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søker opptak til dette ingeniørstudiet.


Antall studieplasser

  • Ordinært opptak: 112 i Trondheim, 31 i Gjøvik og 31 i Ålesund. 

    På 3-årige ingeniørutdanninger er inntil 20 % av studieplassene reservert for søkere med ettårig forkurs med full fagkrets.
     
  • TRES: 14 i Gjøvik og 18 i Ålesund
  • Y-vei: 18 i Gjøvik og 14 i Ålesund