Planlegging av vannkraftutbygging

Planlegging av vannkraftutbygging

Planlegging av vannkraftutbygging - masterstudium

To studenter ser på en Peltonturbin i liten skala som testes i et kammer i Vannkraftlaboratoriet. Turbinen filmes med høyhastighetskamera for å kunne studere vannets gang i detalj. Foto: Geir Mogen/NTNU.

studyprogramme-autofacts-portlet

MSB1, Wed Apr 17 19:58:01 CEST 2024 | M2

Er du interessert i å lære om og jobbe med vannkraft?

Fornybar vannkraft er og vil fortsatt være den viktigste kilden til kraftproduksjonen i Norge. Norge har også utviklet verdensledende kompetanse på miljøvennlig utbygging og drift av vannkraftverk. På master i planlegging av vannkraftutbygging (Hydropower Development) kan du spesialisere deg innenfor nettopp dette.

Masterprogrammet er internasjonalt og undervises på engelsk. Besøk masterprogrammet sin engelske nettside for mer informasjon.

Som student på master i planlegging av vannkraftutbygging får du bred ingeniør- og forskningsbasert kunnskap om vannkraftutbygging. I tillegg får du dybdekunnskap innenfor et avgrenset område knyttet til forskning som foregår på vannkraft. 

Du får lære om digitale tvillinger og BIM modellering av vannkraftverk, og simuleringsmodeller for å optimalisere vannkraftverkene og teste hydrologiske og hydrauliske forhold.

Med en master i planlegging av vannkraftutbygging får du interessante jobbmuligheter både i Norge og internasjonalt.

Det er mangel på kvalifiserte vannkraftingeniører i Norge. Vannkraftindustrien og norske myndigheter har derfor en aktiv rekrutteringspolitikk overfor vannkraftingeniører.

Les mer om jobbmuligheter på studieprogrammet sin engelske nettside.

Som student på master i planlegging av vannkraftutbygging har du forelesninger, prosjekt-, laboratorie- og feltarbeid og ekskursjon.

Forelesningene inneholder vanligvis øvinger der teoretiske konsepter blir eksemplifisert med praktiske eksempler. Datamaskiner og datamodeller brukes mye i undervisningen og studenter på master i planlegging av vannkraftutbygging har tilgang til datalaboratorium. 

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 37 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på i Trondheim.

Master i planlegging av vannkraftutbygging går over to år (fire semester), er på 120 studiepoeng og består av:

  • Første og andre semester består av obligatoriske og valgbare emner.
  • tredje semester har du obligatoriske emner.
  • fjerde semester og siste semester skriver du masteroppgaven. 

Det er lagt til rette for at du kan dra på utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.

Se studieplanen til master i planlegging av vannkraftutbygging på studieprogrammet sin engelske nettside.

For informasjon om opptak og opptakskrav se den engelske nettsiden til masterprogrammet.

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Se kontaktinformasjon og informasjon om veiledning på studieprogrammet sin engelske nettside.