Hva lærer jeg

Bachelor i ingeniørfag, bygg

Hva lærer du?

Studenter på byggingeniør er utenfor Powerhouse Brattøra. Foto: Geir Mogen/NTNU
Studenter på byggingeniør er utenfor Powerhouse Brattøra. På byggingeniør får du blant annet lære om hvordan vi kan gjøre bygninger miljøvennlige. Foto: Geir Mogen/NTNU

Verden trenger klimatilpassede bygninger. Vi er avhengige av et veinett etter en nøye gjennomtenkt plan. Vi må ha vann inn og avløp ut, god infrastruktur og tilpasset arealbruk.

Derfor trenger vi byggingeniører til å

  • utrede og planlegge
  • prosjektere og beregne
  • lede byggeprosjekter
  • jobbe i kreative team
  • administrere prosjekter

På studiet lærer du å bruke digitale verktøy til å forenkle og effektivisere måten vi bygger på. Praktisk læring følger de teoretiske fagene gjennom hele studiet - i prosjekter, gruppearbeid og laboratorieøvinger.

Du får digital kompetanse som imøtekommer kravene om effektivisering, lavt CO2-avtrykk og innovative løsninger

Ulike programpakker for visualisering og analyse vil være en naturlig del av undervisningen. På den måten vi du få grunnleggende digital kompetanse til å imøtekomme næringslivets behov for færre byggefeil og bedre samspill mellom de ulike aktørene i byggenæringen.

 

Næringslivsringen

Næringslivsringen er en samling bedrifter og organisasjoner i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen som samarbeider aktivt med studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk ved NTNU. De støtter og tilrettelegger for å knytte undervisningen til næringslivet.

 

Nærlingsivsringen logo


FNs bærekraftsmål

Byggebransjen er Norges nest største bransje og har stor innvirkning på klima og miljø. På byggingeniørstudiet lærer du om miljøkonsekvensene slik at du kan ta miljøvennlige valg. 

Bærektaftsmål nummer 7   Bærektaftsmål nummer 11  Bærektaftsmål nummer 9  Bærektaftsmål nummer 12