Hva lærer jeg

Studenter på byggingeniør utenfor Powerhouse Brattøra
Geir Mogen/NTNU
Bachelor i ingeniørfag, bygg

Hva lærer jeg?

Verden trenger klimatilpassede bygninger. Vi er avhengige av et veinett etter en nøye gjennomtenkt plan. Vi må ha vann inn og avløp ut, god infrastruktur og tilpasset arealbruk.

Derfor trenger vi byggingeniører til å

  • utrede og planlegge
  • prosjektere og beregne
  • lede byggeprosjekter
  • jobbe i kreative team
  • administrere prosjekter

På studiet lærer du å bruke digitale verktøy til å forenkle og effektivisere måten vi bygger på. Praktisk læring følger de teoretiske fagene gjennom hele studiet - i prosjekter, gruppearbeid og laboratorieøvinger.

Du får digital kompetanse som imøtekommer kravene om effektivisering, lavt CO2-avtrykk og innovative løsninger

Ulike programpakker for visualisering og analyse vil være en naturlig del av undervisningen. På den måten vi du få grunnleggende digital kompetanse til å imøtekomme næringslivets behov for færre byggefeil og bedre samspill mellom de ulike aktørene i byggenæringen.

 

Næringslivsringen

Næringslivsringen er en samling bedrifter og organisasjoner i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen som samarbeider aktivt med studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk ved NTNU. De støtter og tilrettelegger for å knytte undervisningen til næringslivet.