course-details-portlet

FVP2004 - Dokumentar

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 dager

Faglig innhold

FVP2004 er et påbyggingsemne i film- og videoproduksjon som fokuserer på dokumentarfilmens historie og utvikling og dokumentarfilmskaperens rolle i samfunnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- kunnskap om dokumentarfilmens historie
- kunnskap om dokumentarfilmens ulike genre
- kunnskap om sentrale dokumentarfilmteoretiske begrep
- forståelse for dokumentarfilmens særpreg og ulike formidlingsformer
- kunnskap om dokumentarfilmskaperens etiske ansvar

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- redegjøre for utviklingen av sentrale perioder i dokumentarfilmens historie
- redegjøre for sentrale dokumentarfilmteoretiske begrep
- gjennomføre en analytisk gjennomgang av en dokumentarfilm
- kunne diskutere dokumentarfilmskaperens samfunnsmessige ansvar i forhold til et gitt eksempel

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og filmvisninger.
Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme. Studenten plikter å holde seg orientert om beskjeder fra instituttet eller emneansvarlig via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 6 dagers hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider - samt de filmer som vises i sin helhet i forbindelse med undervisningen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FILM2001 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filmvitenskap
  • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 26.11.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU