course-details-portlet

FVP1010 - Introduksjon til film- og videoproduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave
Arbeider

Faglig innhold

FVP1010 er et praktisk-teoretisk innføringsemne i film- og videoproduksjon. Studentene gis grunnleggende opplæring innen analyse og produksjon av audiovisuelle uttrykk, og introduseres til relevante roller og tenkemåter innen film- og videoproduksjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- kunnskap om filmatiske grunnelementer og ulike sjangre
- kjennskap til grunnleggende begrepsapparat rundt film- og fjernsynsuttrykk
- basiskunnskap om ulike faser i produksjon av audiovisuelle uttrykk
- basiskunnskap om ulike fagfunksjoner i produksjon av audiovisuelle uttrykk
- Basiskunnskaper innen filmanalyse og kjennskap til akademisk tenke- og skrivemåte

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- bruke videoproduksjonsutstyr som videokamera, lys- og lydverktøy, samt programvare for redigering
- utvikle og produsere synopsis og filmmanuskript
- utvikle filmkarakterer og filmfortellingers dramaturgi
- bruke kilder på en korrekt måte og beherske et vitenskapelig referansesystem

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, gruppeundervisning og øvinger.

For å kunne fremstille seg til sluttvurdering i emnet må studenten ha godkjent oppmøte og deltakelse på minimum 80 % av undervisningen. Fravær opp mot 20 % skal dekke normalt sykdomsfravær og lignende. Fravær utover dette godtas ikke, selv om manglende deltakelse skyldes hindringer som studenten selv ikke kan lastes for. I særlige tilfeller kan instituttet etter søknad gi tilpasset undervisning, for eksempel ved alvorlig og langvarig sykdom.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • All undervisning er obligatorisk. Krav om 80 % oppmøte.

Mer om vurdering

Eksamen består av produksjonsarbeider og et skriftlig arbeid som studenten jobber med i ulike perioder gjennom semesteret. Omfang på produksjonsarbeidene som skal innleveres angis av emneansvarlig ved undervisningsstart. Det skriftlige arbeidet er på ca 2500 - 3500 ord. Begge delvurderingene må være bestått. Ved stryk på en av delvurderingene, kan denne tas opp igjen. Tidsrammer for eventuell ny praktisk prøve vil bli satt ut fra instituttets produksjonsmessige kapasitet.

Når begge delvurderingene er bestått vil avsluttende karakter bli gitt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave

Utlevering 17.11.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider

Utlevering 26.02.2021

Innlevering 26.03.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave

Utlevering 26.02.2021

Innlevering 26.03.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU