course-details-portlet

FVP2003 - Idé- og manusutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

FVP2003 er et praktisk-teoretisk emne på påbyggingsnivå, hvor studentene oppnår kunnskaper og ferdigheter innen idé- og manusutvikling. Emnet fokuserer på studentenes egne individuelle skriveprosjekt, og tar for seg sentrale tematikker knyttet til manusutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- kunnskap om filmmanuskripters egenart og funksjon
- kunnskap om dramaturgisk oppbygging av filmfortellinger
- kunnskap om adapsjon, karakterutvikling, dialog og ulike sjangere
- kunnskap om forskjellige idé- og manusutviklingsprosesser


Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- utvikle ideer og egne filmmanuskript for ulike sjangere
- anvende dramaturgiske modeller i analyser av og egne og andres filmmanuskript
- presentere egne filmmanuskript i muntlig og skriftlig form

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar, gruppeundervisning, øvinger.

For å kunne fremstille seg til sluttvurdering i emnet må studenten ha godkjent oppmøte og deltakelse på minimum 80 % av undervisningen. Fravær opp mot 20 % skal dekke normalt sykdomsfravær og lignende. Fravær utover dette godtas ikke, selv om manglende deltakelse skyldes hindringer som studenten selv ikke kan lastes for. I særlige tilfeller kan instituttet etter søknad gi tilpasset undervisning, for eksempel ved alvorlig og langvarig sykdom.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • All undervisning er obligatorisk. Krav til 80 % oppmøte

Mer om vurdering

Vurderingsformen er mappeevaluering. Mappa vil bestå av flere individuelle skriftlige innleveringer, som gis én samlet karakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)

Forkunnskapskrav

FVP2001, FVP2004, FILM1014 eller FILM1102, FILM2002. Opptak til emnet forutsetter opptak til bachelorprogrammet film- og videoproduksjon.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering 11.11.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU