course-details-portlet

FVP2001 - Film- og videoproduksjon 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave/Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Videoproduksjon 2/3
Oppgave 1/3

Faglig innhold

FVP2001 er et praktisk påbyggingsemne som særlig fokuserer på dokumentarfilmproduksjon og beslektede sjangere.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet har studenten kunnskap om:

  • sjangertilrettelegging innenfor audiovisuelle dokumentære uttrykksformer
  • den produksjonstekniske veien fra idé til ferdig audiovisuelt uttrykk (arbeidsflyt) i dokumentarfilm
  • ulike fagfunksjoner og produksjonsprosesser som benyttes i produksjon av audiovisuelle uttrykk

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan studenten:

  • planlegge og gjennomføre dokumentarfilmprosjekt
  • formidle dokumentære tematikker effektivt ved hjelp av kreativ bruk av regi, foto, klipp og lyddesign
  • brekke ned, budsjettere og planlegge audiovisuelle dokumentære produksjoner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar, gruppeundervisning, øvinger.

For å kunne fremstille seg til sluttvurdering i emnet må studenten ha godkjent oppmøte og deltakelse på minimum 80 % av undervisningen. Fravær opp mot 20 % skal dekke normalt sykdomsfravær og lignende. Fravær utover dette godtas ikke, selv om manglende deltakelse skyldes hindringer som studenten selv ikke kan lastes for. I særlige tilfeller kan instituttet etter søknad gi tilpasset undervisning, for eksempel ved alvorlig og langvarig sykdom.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • All undervisning er obligatorisk. Krav til 80 % oppmøte

Mer om vurdering

En skriftlig oppgave på ca. 3500 - 4500 ord som teller 1/3 av hovedkarakter. En produksjonsøvelse som teller 2/3 av hovedkarakter. Hver av disse delvurderingene gis egen karakter. Begge delvurderingene må være bestått. Ved stryk på en av delene, kan denne tas opp igjen. Karakter på den delen som er bestått blir stående til begge deleksamener er bestått og samlet karakter kan regnes ut. Tidsrammer for evt. ny praktisk prøve vil bli satt ut fra instituttets produksjonsmessige kapasitet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)

Forkunnskapskrav

FVP1001, FILM1100 eller FILM1101, FILM1102. Opptak til emnet forutsetter opptak til bachelorprogrammet film- og videoproduksjon.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MPROD2011 15.0 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Videoproduksjon 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/3

Utlevering
06.10.2023

Innlevering
20.10.2023


10:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU