Fakultet for naturvitenskap

Kurstidspunkter sikkerhetskurs 2017


Trondheim

Plan for gjennomføring av sikkerhetsforelesning

Antall: ca 800 studenter
Ansvarlig: Professor Jens-Petter Andreassen
Sted: Realfagbygget, auditorium R1

Dato:

Mandag 21.08.2017

Torsdag 24.08.2017

Torsdag 24.08.2017

Klokkeslett:

12.15-14.00

08:15-10.00

17:00-19:00

Sted:

Auditorium R1

Auditorium R1

Auditorium A2, Handelshøyskolen

Kurs:

Sikkerhetsforelesning

Sikkerhetsforelesning

Sikkerhetsforelesning

Studieretn:

BGEOL, BBI, BKJ, ÅBKJ, MBIOT5

MTFYMA, MTKJ, MTMT, MTNANO, MLREAL, BFY

MTBIO, MTMAT, FTHINGKJ, FTHINGMAT, FTHINGOG, FTÅRKJ

 


Plan for gjennomføring av brannvernkurs

Antall: 100-150 studenter per kurs
Ansvarlig: MINSO (Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring)
Sted: Realfagbygget, auditorium R5 og ute syd for Realfagbygget

Uke 34

Dato:

Mandag
21.08.2017

Tirsdag
22.08.2017

Onsdag
23.08.2017

Torsdag
24.08.2017

Klokkeslett:

16.15-18.15

16.15-18.15

16.15-18.15

16.15-18.15

Sted:

Auditorium S2/ ute syd for RFB

Auditorium R5/ ute syd for RFB

Auditorium R5/ ute syd for RFB

Auditorium R5/ ute syd for RFB

Studieretn:

ÅBKJ

MBIOT5

BGEOL

MTFYMA

 

BBI

BKJ

MTMT

 

 

BFY

 

MTNANO

 

 

Uke 35

Dato:

Mandag
28.08.2017

Tirsdag
29.08.2017

Onsdag
30.08.2017

Klokkeslett:

16.15-18.15

16.15-18.15

16.15-18.15

Sted:

Auditorium R5/ ute syd for RFB

Auditorium R5/ ute syd for RFB

Auditorium R5/ ute syd for RFB

Studieretn:

MTKJ

MTBIO

FTHINGKJ

 

 

MTMAT

FTHINGMAT

      FTHINGOG
 
      FTÅRKJ
 
 

Plan for gjennomføring av førstehjelpskurs

Antall: 100 - 150 studenter per kurs
Ansvarlig: MINSO (Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring)
Sted: Realfagbygget, auditorium R5/R2 og Vrimle U1

Uke 35-36

Dato:

Torsdag 31.08.2017

Mandag
04.09.2017

Tirsdag
05.09.2017

Onsdag 06.09.2017

Torsdag 07.09.2017

Klokkeslett:

16.15-19.15

16.15-19.15

16.15-19.15

16.15-19.15

16.15-19.15

Sted:

R5 / Vrimle U1

S2 / Vrimle U1

R5 / Vrimle U1

R5 / Vrimle U1

R5 / Vrimle U1

Studieretn:

ÅBKJ

BFY

BGEOL

MTKJ

MTFYMA

 

BBI

BKJ

MTMT

 

 

 

 

MBIOT5

MTNANO

 

 

 

Uke 37

Dato:

Mandag
11.09.2017

Tirsdag
12.09.2017

Klokkeslett:

16.15-19.15

16.15-19.15

Sted:

R5 / Vrimle U1

R5 / Vrimle U1

Studieretn:

MTBIO

FTHINGKJ

 

MTMAT

FTHINGMAT

    FTÅRKJ
 
    YFLMAT
 
    FTHINGOG
 


Undervisningspersonell på lab.

Gjelder alle kurs: Faglærere, labledere og for øvrig alle som underviser på lab i disse kursene skal gjennomføre sikkerhetskurset. Det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding, møt opp på tidspunkt som passer din timeplan.
Hvis du har tatt kurset tidligere år trenger du ikke gjenta kurset.

Antall: Alle studenter ved NV-fakultetet
Ansvarlig: NV-fakultetet v/ Astrid Salvesen
Sted: Blackboard

En nettbasert test gjennomføres via Blackboard. Testen omfatter tema fra sikkerhetskurset samt NTNUs lab- og verkstedhåndbok. Testen er obligatorisk og må være bestått for å få tilgang til NV-fakultetets laboratorier.


Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til 
Astrid Salvesen