Fakultet for naturvitenskap

Kurstidspunkter sikkerhetskurs 2018

 

Ålesund

Mandag 20.august

09:15-11:00 - Sikkerhetsforelesning, obligatorisk - Gymsalen

 

Tirsdag 21.august    

10:15-11:00 - Brannvern - teori - Kaupangen
11:00-11:30 - Lunsjpause
11:30-15:00 - Brannvern - Praksis - C330, C331 og B228

 

Førstehjelp teori og praksis

Førstehjelp arrangeres for alle førsteårsstudenter ved IBA
Torsdag 13. september kl. 17–19.30. Oppmøte auditorium Brosundet.

Kurset er obligatorisk, det blir registrert oppmøte. Studenter blir delt inn i grupper 1-4 av kursholdere. Det er viktig at studentene følger sin gruppe gjennom kurset.

 

Kursansvarlige i Ålesund

HMS koordinator: Birgitte P Torset - birgitte.p.torset@ntnu.no
Gassansvarlig: Egidijus Dauksas - egidijus.dauksas@ntnu.no
Stoffkartotekkontakt: Gro Hagen Bjørnøy - gho@ntnu.no


Trondheim

Plan for gjennomføring av sikkerhetsforelesning

Antall: ca 800 studenter
Ansvarlig: Professor Jens-Petter Andreassen
Sted: Gløshaugen og Kalvskinnet

Dato:

Onsdag 15.08.2018

Torsdag 16.08.2018

Torsdag 23.08.2018

Klokkeslett:

14.30-16.30

09:00-11.00

12:00-14:00

Sted:

Auditorium R1

Auditorium KA- TBA001

Auditorium R1

Kurs:

Sikkerhetsforelesning

Sikkerhetsforelesning

Sikkerhetsforelesning

Studieretn:

BGEOL, BBI, BKJ, ÅBKJ, MBIOT5

MTBIO, MTMAT, FTHINGKJ, FTHINGMAT, FTHINGOG, FTÅRKJ

MTFYMA, MTKJ, MTMT, MTNANO, MLREAL, BFY

 


Wed, 26 Sep 2018 10:35:47 +0200

Plan for gjennomføring av brannvernkurs

MLREAL følger brannvernkurs ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Antall: 100-150 studenter per kurs
Ansvarlig: MINSO (Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring)
Sted: Realfagbygget, auditorium R5 og ute syd for Realfagbygget

Uke 34

Dato:

Mandag
20.08.2018

Tirsdag
21.08.2018

Onsdag
22.08.2018

Torsdag
23.08.2018

Klokkeslett:

16.15-18.30

16.15-18.30

16.15-18.30

16.15-18.30

Sted:

Auditorium R5/ ute syd for RFB

Auditorium R5/ ute syd for RFB

Auditorium R5/ ute syd for RFB

Auditorium R5/ ute syd for RFB

Studieretn:

ÅBKJ

MBIOT5

BGEOL

MTFYMA

 

BBI

BKJ

MTMT

 

 

BFY

 

MTNANO

 

 

Uke 35

Dato:

Mandag
27.08.2018

Tirsdag
28.08.2018

Onsdag
29.08.2018

Klokkeslett:

16.15-18.30

16.15-18.30

16.15-18.30

Sted:

Auditorium R5/ ute syd for RFB

Auditorium R5/ ute syd for RFB

Auditorium R5/ ute syd for RFB

Studieretn:

MTKJ

MTBIO

FTHINGKJ

 

 

MTMAT

FTHINGMAT

      FTHINGOG
 
      FTÅRKJ
 
Wed, 26 Sep 2018 10:40:19 +0200
 

Plan for gjennomføring av førstehjelpskurs

MLREAL følger førstehjelpskurs ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Antall: 100 - 150 studenter per kurs
Ansvarlig: MINSO (Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring)
Sted: Realfagbygget, auditorium R5 og Vrimle U1

Uke 35-36

Dato:

Torsdag 30.08.2018

Mandag
03.09.2018

Tirsdag
04.09.2018

Onsdag 05.09.2018

Torsdag 06.09.2019

Klokkeslett:

16.15-19.15

16.15-19.15

16.15-19.15

16.15-19.15

16.15-19.15

Sted:

R5 / Vrimle U1

R5 / Vrimle U1

R5 / Vrimle U1

R5 / Vrimle U1

R5 / Vrimle U1

Studieretn:

ÅBKJ

BFY

BGEOL

MTKJ

MTFYMA

 

BBI

BKJ

MTMT

 

 

 

 

MBIOT5

MTNANO

 

 

 

Uke 37

Dato:

Mandag
10.09.2018

Tirsdag
11.09.2018

Klokkeslett:

16.15-19.15

16.15-19.15

Sted:

R5 / Vrimle U1

R5 / Vrimle U1

Studieretn:

MTBIO

FTHINGKJ

 

MTMAT

FTHINGMAT

    FTÅRKJ
 
    FTHINGOG
 


Undervisningspersonell på lab.

Gjelder alle kurs: Faglærere, labledere og for øvrig alle som underviser på lab i disse kursene skal gjennomføre sikkerhetskurset. Det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding, møt opp på tidspunkt som passer din timeplan.
Hvis du har tatt kurset tidligere år trenger du ikke gjenta kurset.

Antall: Alle studenter ved NV-fakultetet
Ansvarlig: NV-fakultetet v/ Astrid Salvesen
Sted: Blackboard

En nettbasert test gjennomføres via Blackboard. Testen omfatter tema fra sikkerhetskurset samt NTNUs lab- og verkstedhåndbok. Testen er obligatorisk og må være bestått for å få tilgang til NV-fakultetets laboratorier.


Wed, 26 Sep 2018 10:38:44 +0200

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til 
Astrid Salvesen