Studiekonsulenter

Studiekonsulenter

Studiekonsulentene kan nås på e-post: studier@mtp.ntnu.no.

Du kan også ta kontakt direkte om du vet hvem som kan hjelpe deg.

mtp - studier - phd

Doktorgradsutdanning - Ph.d.

Doktorgradsutdanning – PHIV (Ph.d. in Engineering)

IV fakultetets Ph.d. program

Ledige stillinger ved NTNU

mtp - studier - info

Informasjon til studenter ved MTP

Masterstudier

Prosjektoppgave