Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder ved MTP: 

Studieadministrasjon:

 • Kontaktperson for alle TMM-emner ved NTNU
 • Kontaktperson på instituttet for studenter i følgende studieprogrammer/-retninger: MTPROD-PM, MIPROD-PM, MTING-IKTPM
 • Studieteamkoordinator ved instituttet
 • Administrering av prosjekt- og masteroppgaver
 • Rådgivning studenter og faglærere
 • Kvalitetssikring av studier (referansegrupperapporter, emnerrapporter)
 • Eksamenskoordinering
 • Krav om begrunnelse på karaktersetting og klager
 • Timeplanlegging
 • Emneplanlegging (Emner på Nettet)
 • Fritak
 • Arrangementer (orienteringsmøte, konferanser)

Internasjonalisering:

 • Kontakt for utenlandske studenter
 • Koordinering med Den Internasjonale Seksjonen ved NTNU
 • Opptak av internasjonale studenter ved instituttet
 • Støtte for utenlandske faglærere

Utdanning:

Masterstudium (deltid) med spesialisering i ledelse  av nonprofit-organisationer og offentlig sektor ved universitetet i Fribourg (CH):
Grad: Executive Master of Business Administration (MBA) in Nonprofit-Organization-Management

Trippel Diploma / BA (Hons) i Tyskland, Frankrike og Storbritannia:
Grader: 1.  Bachelor of Arts (Hons) Applied Languages Europe, Liverpool John Moores University.
2. Diplomübersetzerin (FH)/ diplomoversetter, FH Köln.
3. Maîtrise Langues Etrangéres Appliquées, mention traduction spécialisée, spécialité Europe, Université de Provence.

Tidligere arbeidserfaring:

 •  ”Den sveitsiske turistforeningen”, Bern (CH): Medlem av hovedstyret, ledelse av „Swiss Tourism Quality Program“, et program med mål om å forbedre tjenestekvaliteten i det sveitsiske reiseliv.
 • Stanford University, Stanford (USA): Frivillig ved Bechtel International Center; styremedlem ved Community Committee for International Students.
 • „Den sveitsiske foreningen for blinde og synshemmede“, Bern (CH): Leder av kommunikasjonsavdelingen (medlem av hovedstyret, visegeneralsekretær).
 • Universitetet i Fribourg (CH), Instituttet for Forbundsledelse: Produktleder for et masterstudium med spesialisering i ledelse av nonprofit-organisasjoner for ledere / EVU- koordinator / PR-Manager / studieveileder / faglig leder.