Bakgrunn og aktiviteter

 • Administrering av prosjekt- og masteroppgaver
 • Administrering for masteroppgaver Master i Organisasjon og Ledelse (MORG)
 • Kvalitetssikring av studier
 • Rådgivning studenter og faglærere
 • Timeplanlegging
 • Eksamenskoordinering
 • Krav om begrunnelse på sensur/klage på sensur
 • Emneplanlegging (Emner på Nett)
 • Kontorplasser studenter på Valgrinda
 • Tilganger adgangskort for ansatte og studenter på Valgrinda
 • Fritak
 • Referansegrupperapporter/emnerapporter
 • Koordinering med internasjonal seksjon ved opptak av internasjonale studenter ved instituttet
 • Ansvar for følgende studieprogrammer ved instituttet: MTPROD, MTING, MIPROD, MIUVT. Internasjonale masterprogram: MSRAMS, MSGLOMAN, MSPROMAN