LIM: Language, Integration, Media

LIM: Language, Integration, Media

 

Dagens migrasjonssituasjon har skapt både muligheter og utfordringer for det norske utdanningssystemet. LIM tar utgangspunkt i begge disse i prosjektet, som har fokus på integrering av elever i videregåendealder (VGS). Forskning viser at læringsstrategier som inkluderer både norske elever og migrantelever er sentralt for vellykket integrering. LIM utvikler innovative og engasjerende læringsmuligheter for norske elever og elever med migrantbakgrunn, med formålet å bidra til både integrering og akademiske oppnåelser. LIM utvikler følgende kurs:

  • Et nettbasert kurs innen norsk som andrespråk, med unge migranter som målgruppe. Kurset er tilpasset målgruppens spesifikke språkbehov.
  • Et samfunnsfagskurs, Vi er alle vandrere, som oppfordrer til kritisk tenkning om migrasjon, tilpasset elever med og uten migrantbakgrunn i videregåendealder. Kurset inkluderer en del der elevene arbeider med digitale fortellinger, og det er lagt opp til samarbeid mellom elever med og uten migrantbakgrunn i prosessen.

LIM-prosjektet arbeider tett med lokale skolepartnere i utviklingen av kursene. Prosjektets tverrfaglige team er fra NTNUs institutter for Språk og litteratur, Lærerutdanning og Tverrfaglige kulturstudier.

Prosjektet har basis ved Institutt for språk og litteratur, og er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) gjennom programmet Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) i perioden 2017 – 2020.

 


Arbeidspakker

Arbeidspakker

Integrering er en overordnet arbeidspakke som forsker på integrering, med fokus på elevers og læreres tanker om dette. Fokusgrupper og individuelle intervjuer er gjennomført med lærere i videregående skole og voksenopplæring, og med elever med og uten migrantbakgrunn.

LearnNowYouth er et nettbasert kurs om norsk som andrespråk for unge migranter som appellerer til deres interesser og spesifikke språkbehov. 

Som en del av LearnNoWYouth er det utviklet et nettkurs, en lærebok, og en film. Ressursene er tilgjengelig her:

 

Et samfunnsfagkurs for kritisk tenking omkring migrasjon og integrasjon for elever med ulik erfaringsbakgrunn. Elever fra voksenopplæring og videregående skole etablerer faglige møteplasser – og skaper felles digitale læringsplattformer.

Ved å skape små, nære fortellinger åpnes feltet for større sammenhenger – og dypere læring. Hvilke verdier har vi egentlig felles – og hvordan er det mulig å oppnå gjensidig respekt mellom individer? Hvilke handlinger og holdninger bygger trygge samfunn, for gamle og unge medborgere?
 
Fenomenet migrasjon ses gjennom nye blikk, som innenforskap og utenforskap for majoritets- og minoritetsbefolkninger:
·         Migrasjon – et lokalt og et globalt fenomen – det små i det store.
·         Reiser – i tid, rom og rolle – utvider våre verdener, og kan bringe oss nærmere hverandre.
·         Møter – skaper nye perspektiv, gjensidig forståelse – bedre kunnskap om eget verdigrunnlag.
 
Elevene utforsker hverandres erfaringer, og utvikler faglige begreper som er nyttige for å begripe verden, og å gripe egen hverdag.

Kan digital teknologi støtte integrering og læring? Hvilke muligheter og utfordringer ligger det i å bruke IKT i tverrkulturelt læringssamarbeid?

Det er noen av spørsmålene vi undersøker i arbeidspakke 4: Digitac. Fokuset på digital teknologi har flere årsaker. For det første er digital kompetanse en av fem basisferdigheter i norsk læreplan, og læres best når det integreres i annen undervisning. For det andre gir IKT mulighet til å uttrykke både i andre format enn rent skriftlig og muntlig, og kan slik være en måte å stimulere både skaperglede og eierskap til egne fortellinger. Vi har også latt oss inspirere av spill- og fanfellesskap som har vist imponerende entusiasme i å skape og dele kunnskap ved hjelp av digitale plattformer. Vi har ingen illusjoner om at slike interessefellesskap uten videre kan gjenskapes i institusjonelle settinger som et klasserom, men mener like fullt at vi har noe å lære av måten de bruker teknologi for å skape samhold på tvers av kulturer.

Digitac skal både forske og utvikle kurs i multimodal historiefortelling som en del av Vi er alle vandrere, og for spilldesignworkshopper vi arrangerer i samarbeid med blant annet Falstad senteret.

 
  • Forskningsspørsmål:
    • Hvordan kan digital teknologi brukes for å styrke læring og integrasjon i klasseromsaktiviteter?
    • Hvordan kan digital teknologi støtte læringssamarbeid og samhold på tvers av kulturer?

Partnere

Partnere

LIM-prosjektet samarbeider med følgende internasjonale partnere:

  • Dr. Claudia Schneider, Anglia Ruskin University
  • Dr. Yongcan Liu, University of Cambridge
  • Professor Madeleine Arnot, University of Cambridge
LIM-prosjektet samarbeider med UNICEF Norge, samt videregående skoler og voksenopplæring i fylket.

Publikasjoner (under oppdatering)

Publikasjoner (under oppdatering)

Kjelaas, Irmelin; Åsta, Øvregaard; Ommeren, Rikke van.
LearnNoWYouth – et webbasert norskkurs for ungdom. NORDAND; 2019-05-27 - 2019-05-29 NTNU

Kristensen, Guro Korsnes; Kjelaas, Irmelin; Ringrose, Priscilla. 
"Mothering" and "othering": Being a teacher of Newly Arrived Adolescent Migrants. NERA 2019 Education in a Globalized World; 2019-03-05 - 2019-03-08

Ringrose, Priscilla; Skotnes, Christian Engen. Dear Migrant: Assimilation, Segregation and Exceptionalism in Letters from Norwegian Adolescents to their Peers”, NERA 2019 Education in a Globalized World; 2019-03-05 - 2019-03-08 - Uppsala, Sweden

Ringrose, Priscilla. Do you believe in integration? NTNU rektor meeting, Trondheim, Norway. 20.10.2017

Ringrose, Priscilla. LIM - Aims and Challenges. Kilden meeting, Trondheim, Norway. 26.04.2018

Ringrose, Priscilla and Grut, Gunnar. LIM - Interventions in Integration. University of Caen
leadership, Trondheim, Norway. 23.05.2018.

Svendsen, Stine H. Bang. Indigenous land, colonization and migration in the classroom. University of Bergen, Center for Gender Studies, Native-immigrant-refugee symposium. 28.-29.08.2019

Svendsen, Stine H. Bang. and Eriksen, Kristin Gregers. Engaging the colonial baseline to make room for indigeneity. University of Tromsø, Indigeneity & Education Conference 26.-27.09.2019

Svendsen, Stine H. Bang. Language, Integration, Media. Pedagogikk i lærerutdanning , Selbu, Norway. 20.10.2017.

Svendsen, Stine H. Bang. «Are we all migrants? Reframing local knowledge to address diversity». Decolonial Entanglements, Trondheim, Norway. 12.09.2018.

Øygardslia, Kristine. The Wanderer: Game Design Strategies for Promoting Inclusion Through Play. DiGRA 2019: Social Justice Tactics in Today's LudoMix ; Kyoto, Japan. 2019-08-06 - 2019-08-06.

Øygardslia, Kristine; Shin, Juhyung; Lærke Weitze, Charlotte. The educational potential of visual novels: Principles for design. Replaying Japan 2019; Kyoto, Japan. 2019-08-09 - 2019-08-11.

Øygardslia, Kristine. LIM: Language, Integration, Media. Ochanomizu University, Tokyo, Japan. 27.11.2018.

Øygardslia, Kristine. Innovasjon i prosjektet LIM. Innovasjon i offentlig sektor. 06.03.2019.

Øygardslia, Kristine. The Wanderer. IMTEL innovation day. 07.05.2019.