Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Grut, Gunnar; Hestbek, Tine Arntzen; Langseth, Inger Dagrun. (2012) Teacher professional development in Norway: Backdrop, here and now and looking ahead. Case Studies in Education: Leadership and Innovation.

Rapport/avhandling

  • Grut, Gunnar. (2011) PPU musikkpraksis i Bosnia-Hercegovina 2008-2010. 2011.
  • Aasen, Solveig Fredriksen; Haug, Inger; Grut, Gunnar. (2008) Konflikthåndtering og skolemekling. 2008.