Bakgrunn og aktiviteter

Ferdigstilte prosjekter

NOW - Web-basert introduksjon til norsk som andrespråk

Introduksjon på norsk 

English introduction

LearnNoW - Web-basert introduksjon til norsk som andrespråk

Uttale i norsk som andrespråk.  45 leksjoner på video (sorter etter nummerert rekkefølge ved å klikke på "Sort by" øverst på midten og velg "Title: a..z").

2018

Arbeider med

CALST - Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor

LearnNoW2 - Norskkurs på nettet - helsenorsk

NoW2 - Norskkurs på nett - viderekomne studenter på NTNU

LIM - Language, Integrtion, Media

L1-L2map - Database over lydinventar i ca 500 av verdens språk

Sounds Good - App for utvikling av uttaleferdigheter - norsk som andrespråk

Blogger:

Hablablabla. Olaf Husby om språk. (http://sprakblog.wordpress.com/)

Scoop.it/sprak. Samler og distribuerer språklig relaterte artikler.

Twitter:

Podcast:

Podcaster fra ISL

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Martinez-Paricio, Violeta; Koreman, Jacques; Husby, Olaf Anders; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Bech, Øyvind. (2015) Consonant clusters in online L2 teaching: a multilingual approach. The Pronunciation in Second Language Learning and Teaching (PSLLT) Proceedings. vol. 6.
 • Wik, Preben; Husby, Olaf Anders; Øvregaard, Åsta; Bech, Øyvind; Albertsen, Egil; Nefzaoui, Sissel Jensen; Skarpnes, Eli; Koreman, Jacques. (2011) Contrastive analysis through L1-L2map. TMH-QPSR. vol. 51.
 • Husby, Olaf Anders. (2009) Talt bokmål: Målspråk for andrespråksstudenter?. NOA - Norsk som andrespråk.
 • Husby, Olaf Anders. (2006) Diagnostic use of nonword repetition for detection of language impairment among Turkish speaking minority children i Norway. Working Papers ISK. vol. 3 (1).
 • Almberg, Jørn; Husby, Olaf Anders. (2002) The relevance of some acoustic parameters for the perception of a "foreign accent". New Sounds 2000. vol. 4.
 • Almberg, Jørn; Husby, Olaf Anders. (2001) Relevansen av to prosodiske parametre for persepsjonen av andrespråksuttale. NOA - Norsk som andrespråk.

Bøker

 • Knudsen, Cecilie Slinning; Husby, Olaf Anders. (2020) Uttaleundervisning Fra teoretisk innsikt til praktisk anvendelse i klasserommet. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 9788245032000.
 • Helgå, Heidi Borghild; Husby, Olaf Anders; Hveding, Lena; Knudsen, Cecilie Slinning; Langfjæran, Hege. (2018) Arbeidsbok Norwegian on the Web 2. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245023060.
 • Hveding, Lena; Husby, Olaf Anders; Helgå, Heidi Borghild. (2018) Norwegian on the Web 2. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245022216.
 • Husby, Olaf Anders. (2017) Innvandreres morsmål. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 9788245020700.
 • Slethei, Kolbjørn; Bollingmo, Marit; Husby, Olaf Anders. (2017) Fonetikk for logopeder og audiopedagoger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215028750.
 • Hillestad, Birte; Robbins, Sissel Wuttudal; Husby, Olaf Anders. (2014) Norwegian on the Web. Workbook. Akademika forlag. 2014. ISBN 9788232104086.
 • Kibsgaard, Sonja; Husby, Olaf Anders. (2014) Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02328-1.
 • Øvregaard, Åsta; Robbins, Sissel Wuttudal; Hillestad, Birte; Husby, Olaf Anders. (2012) Norwegian on the Web - Now. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 9788251928809.
 • Husby, Olaf Anders; Jin, Fufen. (2011) Innføring i kinesisk for nordmenn. Innføring i norsk for kinesere. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251928359.
 • Kibsgaard, Sonja; Husby, Olaf. (2009) Norsk som andrespråk ; barnehage og barnetrinn. Universitetsforlaget. 2009.
 • Uri, Helene; Husby, Olaf Anders; Tonne, Ingebjørg; Vestad, Jon Peder. (2008) Snakk om språk. Universitetsforlaget. 2008. ISBN 978-82-15-01333-6.
 • Husby, Olaf Anders. (2008) Flyt og rytme. Abstrakt forlag. 2008. ISBN 978-82-7935-256-3.
 • Husby, Olaf Anders. (2008) Ordleiksboka. 2008. ISBN 9788279591269.
 • Husby, Olaf Anders. (2008) På egne bein. Abstrakt forlag. 2008. ISBN 978-82-7935-258-7.