Bakgrunn og aktiviteter

Universitetslektor i fagdidaktikk samfunnsfag. Emneansvarlig for fagdidaktikk samfunnskunnskap for PPU og 5LU. Underviser også i fagdidaktikk historie. 

Har tidligere jobbet 12 år i den videregående skole. Han har fokus på samfunnsfagenes myndiggjørende potensial, både for elevenes i skolen og lærerstudentenes på ILU, i deres egen livsverden og i møte med andre. Aktivt medborgerskap er et ideal undervisingen kan legge til rette for ved bevisste valg fra lærer og lærerutdanner. Han har nylig jobbet med migrasjon som tema for aktivt medborgerskap i forbindelse med et forskningsbasert undervisningsopplegg kalt "Vi er alle vandrere".

Pågående prosjekter

LIM - Language, Integration, Media

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Skotnes, Christian Engen; Ringrose, Priscilla. (2021) Problematisk integrering i en norsk småby: fortellinger om konflikt og samfunnsbygging. Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn.