Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser

Norsk som andrespråk; Nettbaserte læremidler; Datastøttet uttaleundervisning; NO2-opplæring og dialekter.

Prosjekter

CALST (Computer-assisted Listening and Speaking Tutor)

NoW (Norwegian on the Web)

LearnNoW

 

Undervisning

Norsk for utlendinger

 

Publikasjoner

Husby, Olaf Anders; Høyte, Tore; Nefzaoui, Sissel Jensen; Nordli, Ingrid C.; Robbins, Sissel Wuttudal; Øvregaard, Åsta.
An introduction to Norwegian dialects. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 9788251923408)

 

Kronikk
Aftenposten 2008: Når dialekt blir maktspråk.

 

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Øvregaard, Åsta; Robbins, Sissel Wuttudal; Hillestad, Birte; Husby, Olaf Anders. (2012) Norwegian on the Web - Now. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 9788251928809.
  • Husby, Olaf Anders; Høyte, Tore; Nefzaoui, Sissel Jensen; Nordli, Ingrid C.; Robbins, Sissel Wuttudal; Øvregaard, Åsta. (2008) An introduction to Norwegian dialects. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 9788251923408.
  • Husby, Olaf; Høyte, Tore; Nefzaoui, Sissel Jensen; Nordli, Ingrid C.; Robbins, Sissel; Øvregaard, Åsta. (2008) An introduction to Norwegian Dialects. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 9788251923408.