Bakgrunn og aktiviteter

Stine H. Bang Svendsen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning. Hennes forskningsfelt er kjønn, seksualitet og etnisitet som forskjell i og utenfor skole og utdanning. Hun arbeider for tiden mest med med dekoloniale perspektiver på og i utdanning. Svendsen jobber også med skeive ungdommers identitetsforstååelser, betydninger av seksualitet i norsk innvandringspolitikk, og hvordan LHBT-spørsmål settes i sammenheng med kulturell egenart og rasisme i Norden. Hun har sin doktorgrad fra NTNU i kjønnsstudier, med fokus på seksualitet, rase og rasisme i undervisning i ungdomsskolen.

Hennes pågående arbeid fokuserer på ungdoms kjønns- og seksualitetsforståelser og dekoloniale perspektiver på utdanning.

Forskningsfelt

Kritiske rase- og hvithetsstudier - LHBT-spørsmål - Rasisme - Seksualitet og utdanning - Feministisk og normkritisk pedagogikk - Dekolonial pedagogikk

Pågående prosjekter

LIM - Language, Integration, Media

DENOR - Decolonial Critique, Knowledge Production and Social Change in the Nordic Countries

Forskergrupper

Utdanningspolitikk, mangfold og ulikhet

GenderHUB

Tidligere prosjekter

Mirror, Mirror - on gender and power

Sexual harassment in online computer games

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Bolsø, Agnes; Svendsen, Stine Helena Bang; Sørensen, Siri Øyslebø. (2018) Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power. Routledge. 2018. ISBN 978-1-138-23370-6. Routledge Research in Gender and Society.
 • Røthing, Åse; Svendsen, Stine H. Bang. (2011) Sex och samlevnad. Perspektiv på undervisning. Studentlitteratur AB. 2011. ISBN 9789144060408.
 • Røthing, Åse; Svendsen, Stine Helena Bang. (2009) Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning. Cappelen Damm Akademisk. 2009. ISBN 978-82-02-29707-7.

Del av bok/rapport

 • Akin, Deniz; Svendsen, Stine Helena Bang. (2018) Becoming Family: Orientalism, Homonormativity and Queer Asylum in Norway. National Politics and Sexuality in Transregional Perspective: The Homophobic Argument.
 • Bolsø, Agnes; Svendsen, Stine Helena Bang; Sørensen, Siri Øyslebø. (2018) Transdisciplinary interventions. Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power..
 • Svendsen, Stine H. Bang; Stubberud, Elisabeth; Farstad Djupedal, Elise. (2018) Becoming Queer after Homotolerance: Youth Affective Worlds. Youth Sexualities. Public Feelings and Contemporary Cultural Politics.
 • Svendsen, Stine Helena Bang. (2018) Beautiful soldiers: Depicting a gender-inclusive Army. Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power..
 • Svendsen, Stine Helena Bang. (2017) The Cultural Politics of Sex Education in the Nordics. The Palgrave Handbook of Sexuality Education.
 • Svendsen, Stine H. Bang. (2015) Feeling at Loss: Affect, Whiteness and Masculinity in the Immideate Aftermath of Norway's Terror. Affectivity and Race: Studies from Nordic Contexts.
 • Mühleisen, Wencke; Røthing, Åse; Svendsen, Stine Helena Bang. (2009) Norske seksualiteter - en innledning. Norske seksualiteter.
 • Røthing, Åse; Svendsen, Stine Helena Bang. (2009) Norskhet og seksualitet i skolen. Norske seksualiteter.
 • Røthing, Åse; Svendsen, Stine Helena. (2008) Norske verdier: Homotoleranse og heteroseksualitet. Verdier.

Rapport/avhandling

 • Svendsen, Stine H. Bang. (2014) Affecting Change? Cultural politics of sexuality and "race" in Norwegian education. 2014. ISBN 978-82-4948-5.
 • Røthing, Åse; Svendsen, Stine Helena. (2008) Undervisning om seksualitet ved ungdomsskolene i Trondheim kommune. 2008.