Studier

Studier

Studenter i forelesningssal i Kunnskapssenteret. Foto: Kari Williamson/NTNU

ISB deltar som de andre medisinske institutter i profesjonsstudiet i medisin. Profesjonsstudiet administreres av fakultetet.

I tillegg til profesjonsstudiet i medisin er vi vertsinstitutt for Bachelor i radiografiMaster of Science in Exercise Physiology, Master i MR, og studieretningen Smerte og palliasjon på masterprogrammet i Klinisk helsevitenskap. Vi tilbyr også prosjekt- og hovedoppgaver innen Medisinsk teknologi for teknologistudenter.

Instituttet har to videreutdanninger i ultralyd og MR. I tillegg tilbys en rekke fag som enkeltemner, både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. En oversikt over disse finnes på Fakultet for medisin og helsevitenskaps sentrale emneoversikt.

Spørsmål om våre studier?

Spørsmål om våre studier?

Generelle henvendelser: studier@isb.ntnu.no

Har du spørsmål om: