×

Bildediagnostikk og ultralyd

Videreutdanning Trondheim

Bildediagnostikk og ultralyd


Bildediagnostikk og ultralyd

Ultralyd benyttes både i diagnostisering og oppfølging av lidelser i ulike organsystem og er et svært nyttig verktøy i en rekke problemstillinger. Ultralyd er lett tilgjengelig, pasientnært, dynamisk, har lav kostnad og er uten ubehag eller fare for pasient. Ulempen er at ultralyddiagnostisering er brukeravhengig og krever god kompetanse for å være pålitelig.

NTNUs videreutdanninger i ultralyd tilbys av Institutt for klinisk og molekylær medisin og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. 

 

Masterprogram og lengre utdanningsløp

 

Utdanning Studiepoeng Undervisningssted
Magnetisk resonans (MR) 60 Trondheim
Ultralyd av hjerte 60 Trondheim
Ultralyd av kar 60 Trondheim
Ultralyd av muskel og skjelett 60 Trondheim
Ultralyd for jordmødre 60 Trondheim
Masterprogram i bildediagnostikk 120 Trondheim

 

Enkeltemner

Bedre behandling med ultralyd

Fysioterapaut utfører ultralydundersøkelse på kneledd.

Bedre behandling med ultralyd

Les om ultralyd i primærhelsetjenesten, fysioterapi, manuellterapi og kiropraktikk. 

Sterkt fagmiljø tilbyr videreutdanning i ultralyd 

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.