Bakgrunn og aktiviteter

Studiekonsulent/studieveileder for bachelorutdanningen i radiografi, Trondheim.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling og veiledning 

Timeplaner