Bakgrunn og aktiviteter

Studiekonsulent/studieveileder for:

- Videreutdanning Ultralyd av hjerte og kar

- Viderutdanning Magnetisk Resonans

- Master Medisinsk MR-avbildning

- Master Medisinsk bildeteknologi

- Bachelorutdanningen i radiografi, Trondheim.