Bakgrunn og aktiviteter

Studiekonsulent/studieveileder for:

- Videreutdanning Ultralyd av hjerte og kar

- Viderutdanning Magnetisk Resonans

- Masterprogram i Medisinsk MR-avbildning

- Bachelorutdanningen i radiografi, Trondheim.