Inkludering i høyere utdanning

Forskningsprosjekt

Inkludering i høyere utdanning

Research activity

Arbeidspakker

Arbeidspakker

Arbeidspakke 1: Ambassadørprogrammet (WP 1)

Ph.d prosjektet vil ha et spesielt fokus på å utvikle, implementere og evaluere et Ambassadør program.

Ambassadørene skal delta som kompetente veiledere for studenter med funksjonsnedsettelse, og bidra til økt kvalitet og tilgjengelighet for studenter med funksjonsnedsettelse i høyere utdanning og ut i arbeidslivet.

Nøkkelspørsmål

 1. ​​​​​​​Hvilke ambassadørprogram finnes, hvordan er disse utformet, hvilket innehold har de og hvilken forskningsdokumentasjon finnes om slike programmer?
 2. Hvordan utvikle kunnskap om peer-støtte og rollemodellering?
 3. Hvordan kan ambassadørprogrammet og interessentene utvikle kunnskap, forståelse og pedagogiske metoder for å nå målet om 'bredere deltakelse'?
 4. Hvordan kan ambassadørprogrammet forbedre studenternes selvfølelse, selvtillit og utvikling av egne ferdigheter, slik at de kan fungere bedre og få positive erfaringer som styrker deres stilling i det akademiske arbeidsmarkedet?​​​​​​​

English:

 1. What kind of Ambassador Programs exist, how are they designed, what are their content and what research literature exists about such programs?
 2. How to develop knowledge about peer-support and role modelling?
 3. How can the Ambassador Program and the stakeholders develop knowledge, understanding and pedagogic methods to meet the aim of ‘widening participation’?
 4. How can the Ambassador Program improve students ’self-esteem and self-confidence, develop their transferable skills so that they can operate more effectively as learners and give valuable experiences to improve their position in the graduate labor market?

WP 2. Samarbeidsforumet

Det andre Ph.d prosjektet skal starte prosesser med samskaping og samlæring gjennom å etablere et samarbeidsforum for studenter med og uten funksjonsnedsettelser, NAV, Universell, NTNU Drive, samt universitetsansatte ved NTNU.

Nøkkelspørsmål

 1. What do the different stakeholders in Collaboration Forum see as possibilities, facilitators and barriers for achieving higher education in students with disabilities?
 2. What do the different stakeholders see as possibilities, facilitators and barriers for inclusion in working life relevant to the students’ education?
 3. How can inter-professional and inter-sectoral collaboration and co-creation contribute to successful education and working life inclusion?

WP 3. Vignettundersøkelse

Post doktor prosjektet skal undersøke holdninger blant universitetsansatte, ansatte i NAV og arbeidsgivere.

Nøkkelspørsmål

 1. What are the different stakeholder’s attitudes and courses of action toward inclusion of youths with different kinds of disabilities in higher education and work?
 2. What are the key stakeholder’s attitudes towards students with different disabilities and their feasibility in different types of education, occupations and employment positions?
 3. What do the stakeholders see as important barriers and recourses among students in order to achieve their goals in education and work?

Aktuelt

Aktuelt

Aktuelt i prosjektet

5. oktober 2022, Dialogkonferanse

Veier til arbeidslivet for studenter med nedsatt funksjonsevne i høyere utdanning

"Pathways to the world of work for students with disabilities in higher education"-prosjektet arrangerte sin tredje dialogkonferanse som fant sted på hotell Thon Prinsen i Trondheim den 5. oktober 2022.

Vi gjennomførte konferansen med inviterte samarbeidspartnere og gjester fra NAV, Universell, Hjelpemiddelsentralen, og universitetsansatte fra tilretteleggingstjenesten, IPH, INB og ISA. Vi gledet oss stort til å vise frem utviklingen i prosjektet siden forrige konferanse.

Tema for dialogkonferansen var refleksjoner over perspektiver på funksjonshemming, resultater fra og status i arbeidspakke 1 Ambassadørprogrammet og 3 Vignettundersøkelsen.

Vi fikk mange gode diskusjoner og innspill.

Bilder fra presentasjonene

Eli Langørgen snakker om funksjonshemming
Eli Langørgen innleder møtet

Førsteamanuensis Eli Langørgen innledet om ulike perspektiver på funksjonshemming.

Eli Langørgen
Eli Langørgen

Eli Langørgen ville ha oss til å reflektere over hvordan studenter med funksjonsnedsettelser blir møtt i universitetet og i NAV kan ses i lys av ulike perspektiver på funksjonshemming

Anita Bjørnerås
Anita Bjørnerås innledet om status for arbeidspakke 1, Ambassadørprogrammet

Stipendiat Anita B. Bjørnerås innledet om status for WP1 Ambassadørprogrammet. Anita ville ha deltakerne til å reflektere over hvordan det kan ha seg at informasjon om for eksempel muligheter for tilrettelegging ikke når frem verken til studenter eller ansatte i universitetet.

Studentene presenterte studentforeningen Robust og sjekkliste for undervisning
Jenny og Daniel fortalte om studentforeningen Robust og sjekklisten for undervisning

Studentene Jenny Marie Ragnhild Andersen og Daniel Myhr presenterte den nyoppstartede studentforeningen Robust og sjekkliste for inkluderende undervisning.

Jenny Marie Andersen
Student Jenny Marie Andersen

 

Gemma Goodall
Gemma Goodall

Førsteamanuensis Gemma Goodall presenterte resultater fra WP3 Vignettundersøkelsen, og ville ha deltakerne til å reflektere over om resultatene fra studien bør ses i lys av teori om ableism.

14. februar 2022

​​​​​​​Ambassadørene i WP1 Ambassadørprogrammet har i samarbeid med stipendiat ​​​​​​​Anita Bjørnerås jobbet frem en sjekkliste for inkluderende undervisning. Sjekklisten spres i disse dager rundt omkring på de ulike campuser og undervisningsrom ved NTNU.

Anita Blakstad Bjørnerås med sjekklisten
Anita Blakstad Bjørnerås med sjekklisten. Foto: Aud E. Witsø/NTNU
Sjekkliste for inkluderende undervisning

Underviser du i en klasse på 100 studenter, er det statistisk sett 25 studenter som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse.

Undervisning og forelesninger kan legges opp slik at færre utestenges fra å delta, og kan i tillegg være nyttig for alle studenter. Som foreleser har du plikt til å sikre like utdanningsmuligheter for alle studenter. Følg sjekklisten slik at flere kan delta.

Les mer om Sjekkliste for inkluderende undervisning

15-16. september 2021

Tjenester for alle, en konferanse om universell utforming som fant sted den 15. og 16. september 2021 i Trondheim

Ansvarlig for konferansen var Brita Fladvad Nilsen ved Institutt for design, NTNU i samarbeid med Universell og Norges forskningsråd (NFR).

I løpert av konferansen ble det presentert mange eksempler på god tjenestedesign, inkludert presentasjoner fra alle tre arbeidspakker i Pathways to the world of work for students with disabilities in higher education. Vi var dermed godt representert på konferansen.

Universitetsavisa

Arrangerte «Walk of shame» på Gløs for å vise mangelen på universell utforming (Universitetsavisa 16.09.2021)    

Bilder fra konferansen Tjenester for alle

8. september 2021, Dialogkonferanse

Veier til arbeidslivet for studenter med nedsatt funksjonsevne i høyere utdanning

Prosjektet Inkludering i høyere utdanning arrangerte en dialogkonferanse "Pathways to the world of work for students with disabilities in higher education" som fant sted på hotell Scandic Lerkendal i Trondheim den 8. september 2021.

Vi gjennomførte vår første konferanse med inviterte samarbeidspartnere fra NAV, Universell, Hjelpemiddelsentralen og universitetsansatte. Dette var vårt første fysiske møte med samarbeidspartnere i pandemiperioden og noe vi gledet oss stort til!

Tema for dialogkonferansen var refleksjoner over metodologiske design i prosjektet som helhet og i de enkelte arbeidspakkene. Vi fikk mange gode diskusjoner og innspill. 

Her kan du se bilder fra noen av diskusjonene våre

Kvinne presenterer spørsmål til diskusjon

​​​​​​​Gruppene i diskusjon

Gruppe med fire personer i ivrig diskusjon

Diskusjon i gruppe

Grupppe diskusjon

​​​Fotograf: NN/NTNU

9. februar 2021

Har du en funksjonsnedsettelse som har, eller kunne hatt, innvirkning på studier og jobb? Er du, eller har du nylig vært, student ved NTNU? Da vil jeg gjerne høre fra deg.

Kontakt: Tone Ristad

Studentforum: Funksjonsnedsettelser i høyere utdanning (facebook)

​​​​​​​

13. januar 2021

Stipendiat Anita Blakstad Bjørnerås er ansvarlig for Ambassadørprogrammet som er en del av forskningsprosjektet Inkludering i høyere utdanning.

Handikapnytt.no, 13.01.2021

NTNU gir funksjonshemmede studenter mulighet til å forme universitetet

Studenter med funksjonsnedsettelse møter mange barrierer. I et nytt ambassadørprogram vil NTNU bruke deres spesialkompetanse for å fjerne hindringene. Dette semesteret rekrutterer NTNU studenter med funksjonsnedsettelser til å bli med i et ambassadørprogram. Målet er å styrke deltakelse og inkludering for funksjonshemmede studenter. Les mer om NTNU gir funksjonshemmede studenter mulighet til å forme universitetet

​​​​​Er du NTNU-student i Trondheim og interessert i å bidra i Ambassadørprogrammet? 

Kontakt Anita Blakstad Bjørnerås, stipendiat ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU

2. mars 2020

Vi og våre samarbeidspartnere hadde oppstartsmøte i prosjektet den 2. mars 2020. Dette var kort tid før nedstengingen av landet i forbindelse med Covid-19. 

Vi feiret at prosjektet har fått midler fra Forskningsrådet (NFR). De overordnede ideene bak prosjektet og de tre arbeidspakkene ble lagt frem og diskutert.

gruppen samlet ved oppstart av prosjektet
​​​​​​​Fra venstre; Inger Dagrun Langset, May-Liz Flatholm, Sissel Horghagen, Lisbeth Kvam, Aud Elisabeth Witsø, Kjetil Knarlag, Eli Langørgen, Lars Bjønnes, Marit Oddrun Agøy Hegge, Catrine Hoddø Ness, Elinor Olaussen og Dag Atle Lysne. Arne Henning Eide var ikke til stede da bildet ble tatt.

person-portlet

Prosjektleder

Aud Elisabeth Witsø
Førsteamanuensis
aud.e.witso@ntnu.no
73559389
41305442

Studenter

Studenter

Samarbeidsgruppe