Trondheim søvn og kronobiologi gruppe

Trondheim søvn og kronobiologi gruppe

Søvn er et grunnleggende behov hos mennesker og har stor betydning for vår psykiske og fysiske helse.

Det antas at i den norske befolkningen er det til enhver tid omtrent 8-10% med en søvnsykdom. Hos mennesker med psykiske lidelser er søvnvansker et av de vanligste problemene, noe som går igjen på tvers av alle typer lidelser.

Søvngruppen ved Institutt for psykisk helse
Trondheim søvn og kronobiologi forskningsgruppe. Foto: Håvard Kallestad/NTNU

Research activity

person-portlet

Gruppeleder

Håvard Kallestad
Forsker / Psykologspesialist
havard.kallestad@ntnu.no
93027262

Kontakt

Kontakt

Personer

Besøksadresse: Østmarka sykehus, Trondheim

Søvnklinikken

Søvnklinikken

Søvnklinikken

Forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter i Søvngruppen. Foto: sovende mann

Forskningsprosjekter