Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU). Foto: ©NAKU_forsidebilde

Vår oppgave er å utviklie det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming.

Kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) er et knutepunkt for utvikling av tjenester til utviklingshemmede i kommunene.

NAKU formidler faglige ressurser i en kunnskapsbank som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid. Vi vil bidra til at etater, forskningsinstitusjoner og miljøer fra både første- og andrelinjetjenesten knyttes sammen slik at kompetansen kommer utviklingshemmede til gode.

Vår hovedmålgruppe er kommunalt ansatte. NAKUs kompetansemiljø skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av andre kommuners erfaringer, gi faglig veiledning i nettverk og gi tilgang på forskningsresultater og fagutvikling ved høgskoler og universiteter.

Kunnskapsbanken

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

15 feb 2021

SoMe, NTNU Institutt for psykisk helse

NAKU

person-portlet

Gruppeleder

Karl Elling Ellingsen
NAKU - leder/ Professor - tlf. 90106240
karl.e.ellingsen@ntnu.no
73559386
90106240

Kontakt

Kontakt

  Ansatte ved NAKU

  kontakt@naku.no

  73559310

Postadresse

NAKU, Institutt for psykisk helse, 7491 Trondheim

Besøksadresse

Olav Kyrres gate 9, Medisinsk-teknisk forskningssenter, MTFS 1.422B