Institutt for psykisk helse

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

– Kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU). Foto: ©NAKU_forsidebilde

NAKUs mål er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge.

NAKU er et knutepunkt for utvikling av tjenester til utviklingshemmede i kommunene. NAKU formidler faglige ressurser i en kunnskapsbank som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid. Vi vil bidra til at etater, forskningsinstitusjoner og miljøer fra både første- og andrelinjetjenesten knyttes sammen slik at kompetansen kommer utviklingshemmede til gode.

Søk i NAKUs Kunnskapsbank

Vår hovedoppgave

NAKU sin hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming og hovedmålgruppen vår er kommunalt ansatte. Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner, av faglig veiledning i nettverk og av tilgang på forskning og fagutvikling ved høgskoler og universitet.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Thu, 17 Aug 2017 10:37:36 +0200

Kontakt oss

Ansatte ved NAKU

Epost: kontakt@naku.no

Telefon: +47 73559310

Postadresse

NAKU, Postboks 8905 MTFS, 7491 Trondheim

Besøksadresse

Tungasletta 2, Trondheim

Kontaktinformasjon NAKU