Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Institutt for psykisk helse

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU). Foto: ©NAKU_forsidebilde

Kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming

NAKUs mål er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge.

NAKU er et knutepunkt for utvikling av tjenester til utviklingshemmede i kommunene. NAKU formidler faglige ressurser i en kunnskapsbank som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid. Vi vil bidra til at etater, forskningsinstitusjoner og miljøer fra både første- og andrelinjetjenesten knyttes sammen slik at kompetansen kommer utviklingshemmede til gode.

Kunnskapsbank

Vår hovedoppgave

NAKU sin hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming og hovedmålgruppen vår er kommunalt ansatte. Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner, av faglig veiledning i nettverk og av tilgang på forskning og fagutvikling ved høgskoler og universitet.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

03 feb 2020

person-portlet

Gruppeleder

Karl Elling Ellingsen
NAKU - leder/ Professor - tlf. 90106240
karl.e.ellingsen@ntnu.no
73559386
90106240

Kontakt

Kontakt

  Ansatte ved NAKU

  kontakt@naku.no

  73559310

Postadresse

NAKU, Institutt for psykisk helse, Postboks 8905, 7491 Trondheim

Besøksadresse

Olav Kyrres gate 9, Medisinsk-teknisk forskningssenter, MTFS 1.422B

Kontaktinformasjon NAKU

NAKU