Nyhetsarkiv 2024

Nyhetsarkiv 2024

Institutt for moderne samfunnshistorie har to ledige stipendiatstillinger innenfor europeisk migrasjonshistorie. Se utlysningen på jobbnorge. Søknadsfrist: 1. september 2024.

Førsteamanuensis Madeleine Dungy er tatt opp i NTNUs Stjerneprogram 5. utgave som starter høsten 2024, gratulerer så mye!

Dungy har nylig fått tilslag på ERC Starting Grant med posjektet Internal Fortress, Regulating European Freedom of Movement within the Nation-State, 1950-1980 om “Festning Europa”.

Meeting the cost of Australian imperialism

Vi gratulerer Frida Brende Jenssen med avhandlingen Meeting the cost of Australian imperialism og vel gjennomført prøveforelesning og disputas 2. mai 2024, for graden ph.d.

Ett sammendrag av avhandlingen til Frida finner du på NTNU Open.


Frida Brende Jenssen forsvarer avhandlingen Meeting the cost of Australian imperialism 2. mai 2024, for graden ph.d. Prøveforelesningen på temaet “What were the ideological and political underpinnings of British imperialism from 1880 to 1940?” foregår klokka 10:15 i auditorium D6, mens disputasen holdes fra 12:30, også i D6.

Vi gratulerer Trudi Henrydotter Eikrem med avhandlingen Frå mat til merkevare - Christian Johnsens klippfiskhandel i perioden kring 1850-1890 og vel gjennomførte prøveforelesninger og disputas 25.-26. april 2024, for graden dr.philos. Ett sammendrag av avhandlingen til Trudi finner du på NTNU Open.

Kandidat Trudi Eikrem i sort kåpe, disputasleder Karl Erik Haug i blå kappe
Kandidat Trudi Eikrem, og Karl Erik Haug som ledet disputasen. Foto: NTNU

Professor Jonas Scherners artikkel "Germany, Blockade and Strategic Raw Materials in the Era of the Two World Wars" er nylig publisert i The International History Review

I tillegg har stipendiat Simon Renner publisert artikkelen "Canadian Nickel for Nazi Germany – How Government-Business Relationships Affected British Blockade Strategies in the 1930s", også i The International History Review.

Dagen før kvinnedagen er professor Francisco Beltrán Tapia og stipendatene Eftychia Kalaitzidou og Marko Kovacevik ved Institutt for moderne samfunnshistorie blitt intervjuet i Gemini. Les saken her: Hvorfor døde jentebarna?

Stipendiat Elise Barring Berggren ved Institutt for moderne samfunnshistorie er tildelt prisen for yngre forskere innen humaniora for fremragende historieforskning av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). Vi gratulerer så mye!

Prisen deles ut på Ringve museum 1. mars 2024.

Elise Barring Berggren får prisen innen humaniora for fremragende historieforskning. Berggren er en ung forsker som allerede har etablert seg som en faglig autoritet i forskningen om Holocaust og dens etterspill i Norge. Som en av forfatterne av Rapport frå ein gjennomgang av «Hva visste Hjemmefronten» (Dreyers forlag, 2020), har hun vist hvor viktig solid empiri og etterrettelighet i historieforskningen er. Berggren har også stått sentralt i debatten som fulgte av boken, en av de største faglige debattene i det norske historiefaget på mange år.

I sitt pågående prosjekt kartlegger Berggren restitusjonen av norsk-jødisk eiendom etter Holocaust. Hun belyser utfordringene som ofrene møtte, og fremhever den større menneskelige betydningen av materiell tilbakeføring. Berggrens arbeid bygger på et svært omfattende materiale og fyller et kunnskapshull både i Norge og i den internasjonale forskningen, hvor behandlingen av den norskjødiske minoriteten etter krigen har fått lite oppmerksomhet.

Som forsker oppviser Berggren et smittende faglig engasjement, intellektuell modenhet og nysgjerrighet, kombinert med et høyt etisk refleksjonsnivå. Hun er også en viktig bidragsyter i utviklingen av det historiefaglige miljøet i Trondheim. Elise Barring Berggren har allerede hatt et gjennomslag både som fagperson og formidler i en grad som få forskere oppnår i løpet av en lang karriere.

DKNVS Pressemelding 23. februar 2024 (link).

Doktorgradsstipendiat Anne-Sofie Schjøtner Skaar ved Institutt for moderne samfunnshistorie har blitt intervjuet av Gemini! Les hele saken her: Rettsakene mot trolldomsprosser i Norge tok slutt på 1700-tallet.

Norsk:

29. januar 2024 arrangerte Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS) en workshop for å diskutere bokmanuskriptet Ragnarok av Sophus Reinert ved Harvard University. Ragnarok er en omfattende studie som bygger bro mellom idé- og kulturhistorie for å undersøke bruken av norrøn mytologi i ekstremistiske politiske bevegelser i Norge og i det norske samfunnet for øvrig. Bokens tyngdepunkt er Norges Ragnarok-krets, et nasjonalsosialistisk nettverk organisert rundt et tidsskrift med samme navn som ble utgitt mellom 1934 og 1945. Kommentatorer deltok fra flere universiteter og fra Falstadsenteret og HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og Livssynsminoriteter). Deltakerne bidro med sin ekspertise fra fagfeltene historie, kunsthistorie, politisk teori, litteratur og kulturminnestudier. I løpet av dagen gikk diskusjonen på velferdspolitikk, naturressursenes geopolitikk, fremveksten av kulturelle og rasehierarkier og krigens politiske økonomi.

English:

On 29 January 2024, the Department of Modern History and Society (IMS) welcomed Sophus Reinert of Harvard University for a workshop to discuss his book manuscript, Ragnarok. Ragnarok is a wide-ranging study which bridges intellectual and cultural history to examine the use of Norse mythology in extremist political movements in Norway as well as in Norwegian society at large. The focal point of the book is Norway's Ragnarok circle, a national socialist network organized around a journal with the same name published between 1934 and 1945. Commentators came from several universities and from the Falstad Center and the Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies. They shared expertise from the fields of history, art history, political theory, literature, and heritage studies. Over the course of the day, discussion touched on welfare policy, the geopolitics of natural resources, the emergence of cultural and racial hierarchies, and the political economy of war. 

This event was co-hosted by the projects InternalFortress and the Fate of Nations, and it was organized by Elise Barring Berggren, Graham Clure, Madeleine Dungy, and Mats Ingulstad. A full programme can be found here.

A drawing of Ragnarok, depicted as a chaotic battle between a wide array of mythical figures and animals. A man on a horse with a spear is at the center of the action, with another man fighting a large serpant with a hammer behind him.
Johannes Gehrts (1855-1921), ‘Ragnarok’

Nyhetsarkiv 2023

Nyhetsarkiv 2023

Ketil Djønne har nylig gitt ut boka The Political Economy of Maritime Safety - EU Regulation, Ship Classification, and the International Regime på Palgrave. Onsdag 16.11.2023 presenterte han boka si på instituttets forskningseminar.

Mann med grått hår og briller, hvit strikkegenser, holder ei bok
Ketil Djønne etter instituttseminaret. Foto: NTNU/Ingrid Lønset Solemdal

Djønne disputerte ved instituttet i januar 2022 på samme tema.

Stipendiat og tidligere masterstudent i historie Andreas Eliassen Grini har fått publiseringsstipend fra HIFO (Den norske historiske forening) for masteroppgaven Es war ein Edelweiss. Selvforståelse og -konstruksjon i krigsmemoarer fra Wehrmachts 2., 3. og 6. bergjegerdivisjon. Les hele saken og juryens begrunnelse hos HIFO og masteroppgaven til Andreas kan du finne i NTNU Open.

Overrekkelse av pris.
Pål T. Sandvik overrekker blomster til Andreas E. Grini under HIFO seminaret i Sogndal. Foto: NTNU/Elise Barring Berggren

Det europeiske forskningsrådet ERC har tildelt forsker Madeleine Dungy et ERC Starting Grant på nær 16,5 millioner kroner for å forske på “Festning Europa”. Les hele saken hos Gemini - Har Europa stengt ute alle andre? Forskningsprosjektet varer i fem år, og det skal lyses ut to doktorgradsstipender og en postdoktorstilling.

Forsker Madeleine Dungy har kommet med ny bok Order and Rivalry, Rewriting the Rules of International Trade after the First World War på Cambridge University Press.

Woman with half-long hair in red sweather and black jeans holding a book
Madeleine Dungy med sin nye bok Order and Rivalry. Foto: NTNU/Ingrid Lønset Solemdal

On 10 November 2023 in Trondheim, the research group Missing Girls in Historical Europe at the Department of Modern History and Society is organising a workshop on Child abandonment and gender discrimination in the past (link to the event). The deadline for submitting a proposal is 15 September 2023.

For andre året på rad arrangerte Karlsuniversitetet i samarbeid med NTNU sommerskole i Praha om gråsoner i andre verdenskrig, 22. juni - 1. juli 2023. I år er sommerskolen støttet av Erasmus+ midler og studenter og ansatte fra NTNU (Trondheim, Norge), Karlsuniversitetet (Praha, Tsjekkia), Babeș-Bolyai Universitet (Cluj, Romania), Comenius Universitet (Bratislava, Slovakia), Syddansk Universitet (Danmark) og Gøteborg Universitet (Sverige) deltar.

Juli 2023

Fullt program for sommerskolen om skandinavisk og sentral europeisk historie i det 20. århundret 2023 finner du her.

Hans Otto Frøland foreleser om Sverige under 2. verdenskrig
Hans Otto Frøland foreleser i Praha. Foto: Karlsuniversitetet/Vendula Hingarova
Fem personer står foran ei tavle med åpning av sommerskole i Praha 2023
Hans Otto Frøland (NTNU), Radka Stahr (Karlsuniversitetet), Vendula Hingarova (Karlsuniversitetet), Lars Busterud (NTNU) og Helena Brezinova (Karlsuniversitetet). Foto: Karlsuniversitetet

Stipendiat Maria A. Sæther er med artikkelen «den feberagtige, halvt utilregnelige Forfatning, hvori fødselen hensætter» – barnedrap, tilregnelighet og ugifte mødre i straffeloven av 1902, Tidsskrift for kjønnsforskning vol. 46. utg. 1., nominert til hedersprisen Årets tidsskriftartikkel 2022 av Universitetsforlaget. Hele listen over de nominerte artiklene finner du hos Universitetsforlaget. Vi gratulerer og krysser fingrene!

Utstillinga «Tsjekkoslovakiske borgere i Norge under andre verdenskrig» vises i Fanehallen på Rustkammeret fra 10. mai 2023. Arbeidet med utstillinga er et resultat av Noraci-prosjektet med professor Hans Otto Frøland ved Institutt for moderne samfunnshistorie, Lars Busterud ved Institutt for lærerutdanning og Vendula Hingarová ved Institutt for Skandinavistikk, Karlsuniversitetet i Tsjekkia.

Utstillingene er en del av det bilaterale forsknings – og utdanningsprosjektet Czech-Nordic Memorabilia, som er et samarbeid mellom Institutt for skandinaviske studier ved Karlsuniversitetet (FF, UK), Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS, NTNU) og Institutt for lærerutdanning (ILU, NTNU), begge ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim i samarbeid med Vitenskapsakademiet i Tsjekkia, Narviksenteret og Forsvarsmuseet Rustkammeret. Prosjektet støttes av EØS-midlene.

Svart-hvitt bilde av tsjekkiske tvangsarbeidere. 1942 1943 Trondheim

Tre spennende artikler fra instituttets stipendiater er nylig publisert!

Maria Antonie Sæther har skrevet “Farlig for sine omgivelser. Forståelser av kvinnelige pasienters farlighet ved Rotvoll asyl i årene 1930-1954",

og Elise Barring Berggren har en artikkel om “Grini fangeleir og Holocaust i Norge. Grinis funksjon i forfølgelsene av norske jøder 1941–1945", begge i Historisk tidsskrift (Volum 102, Utgave 1, mars 2023).

Andreas Eliassen Grini (vitenskapelig assistent, starter som stipendiat til høsten) har skrevet om “Kampen om Narvik – nasjonal heltemyte eller oppgjør med fortiden?" i Historikeren 1/2023, medlemsbladet til Den norske historiske forening.

forside historisk tidsskrift 1 2023

Nyhetsarkiv 2022

Nyhetsarkiv 2022

Samarbeid med Narviksenteret og Charles University - utstillinga "Czechoslovaks in Norway during the Second World War" åpnet 17. november 2022

Les mer om utstillinga Over 1.300 tsjekkiske tvangsarbeidere var i Norge under den tyske okkupasjonen. Nå kan deres historie bli fortalt på forskning.no.

Professor Ingar Kaldal har nylig gitt ut boka Skogens menn - Minner og myter om hoggere og fløtere.

Les mer om boka hos Aschehoug.

Vi gratulerer Sarah Dahle Hermanstad med avhandlingen og vel gjennomført disputas 2. september 2022!

Les avhandlingen til Sarah Havet gir og folket tar: En studie av vrakberging og plyndring på Hitra og Frøya 1705-1820 på NTNU Open.

Stipendiat Stine F. Bonsaksen og professor Kristian Steinnes bidrar med hvert sitt kapittel i boka Rethinking European Social Democracy and Socialism: The History of the Centre-Left in Northern and Southern Europe in the Late 20th Century

  • The Socialist International as a Transnational Political Actor, 1950–1970 av Kristian Steinnes.
  • Logics of Influence: European Social Democrats and the Iberian Transition to Democracy av Stine Bonsaksen.

Karlsuniversitetet i samarbeid med ansatte ved og i tilknytning til Institutt for moderne samfunnshistorie arrangerte sommerskole i Praha for norske og tsjekkiske studenter 21. juni - 2. juli 2022.

Programmet finner du på Karlsuniversitetets nettside.

11 NTNU-studenter fra master i historie og lektorprogrammet i historie fikk stipend fra EØS-midlene til Tsjekkia for å delta på sommerskolen, og både ansatte fra NTNU og Karlsuniversitetet bidro inn i undervisningen. 

Interessante foredrag om ulike deler av norsk historie, med særlig fokus på andre verdenskrig og etterkrigstida, og norsk-tsjekkiske relasjoner, ble holdt av Marko Kovacevic, Elise Barring Berggren, Anne-Sofie Schjøtner Skaar, Hans Otto Frøland, Gunnar Hatlehol og Lars Busterud (Institutt for lærerutdanning, NTNU).

Ansatte ved Institutt for modern samfunnshistorie og tilknyttede forskere har hatt ansvar for en arbeidspakke i det store forskningsprosjektet In a World og Total War: Norway 1939-1945. Sluttkonferansen er i Narvik og Tromsø 20.-23. juni 2022.

Se Narviksenterets presentasjon av konferansen.

Arranged by professor Jonas Scherner at the department.

Colonising Companies, Commodities, and Labour in the Western Pacific - Symposium 13-14 June 2022

Arranged by researcher Audrey Jean Gerrard at the Department of Modern History and Society.

See the programme for the symposium.
 

Vi gratulerer masterstudent i historie Andreas Grini og stipendiat Kristoffer Grini med å ha fått tildelt stipend fra DKNVS! Les mer om prosjektene hos DKNVS (13. mai 2022).

Masterveilederen til Andreas har vært professor Maria Fritsche, mens professor Hans Otto Frøland har vært biveileder til Kristoffer, begge ansatte ved IMS.

16.-27. mai 2022 får Institutt for moderne samfunnshistorie besøk fra 14 tsjekkiske studenter og tre faglærere for å lære om norsk historie og utenrikspolitikk, og norsk språk og litteratur (takk til gode bidragsytere fra Institutt for språk og litteratur) og minnesmerker i Trondheim (takk til Lars Busterud ved Institutt for lærerutdanning) på vårskole. I tillegg til foredrag på Dragvoll skal besøket på ekskursjoner i Trondheim, Falstad, Stiklestad og Røros.

Vårskolen er støttet av mobilitetsmidler fra EØS-midlene til Tsjekkia.

Associate professor Francisco J. Beltrán Tapia and his team are holding a conference on the Missing Girls project.

The conference explores whether there were "missing girls", and thus discriminatory practices unduly increasing female mortality at birth, infancy and/or childhood, in historical Europe. The historical experience of non-European countries is also addressed in order to establish comparisons between different regions. As well as identifying the type of families that were more likely to be involved in this kind of behaviour and the factors that explain the existence of discriminatory practices, this conference also explores the societal effects of these practices, thus contributing to the growing literature on the link between gender inequality and economic development. Methodologically speaking, this event primarily focuses on sex ratios obtained from population censuses, parish registers and/or vital statistics. Given the importance of child abandonment in the past, the conference also features studies exploring whether sex was an important dimension in the decision to get rid of unwanted babies.

Programme for the Conference on Sex Ratios and Missing Girls in History 5-6 May 2022 at Scandic Nidelven, Trondheim

Professor Maria Fritsche har fått tildelt 42810 euro til en serie workshops kalt «Cinema, War and Citizenship at the Periphery. Cinemas and their audiences in the Nordic countries, 1935-1950». Vi gratulerer!

En oversikt over tildelingene finner du her: NOS-HS The joint committee for Nordic research councils in the humanities and social sciences

Prosjektleder og forsker Mats Ingulstad har fått tilslag på NTNUs utlysning knyttet til ett av NTNUs hovedsatsningsområder innenfor bærekraft. Prosjektet "The Deep Dilemmas: Deep Sea Mining for the new Deep Transition? (TripleDeep) - Analyse av sosiale, teknologiske, økonomiske og økologiske dimensjoner av mineralutvinning på havbunnen" er ett av ni prosjekt som får støtte.

Ingulstad skal lede dette tverrfaglige prosjekt, og forøvrig består den tverrfaglige gruppen av Nicole Aberle-Malzahn (NV), Steinar Løve Ellefmo (IV) og Verena Hagspiel (ØK). Gruppen får 4 stipendiatstillinger hvorav 1 går til Institutt for moderne samfunnshistorie.

Se også NTNU Sustainability sin oversikt over tildelinger.

Vi gratulerer Adrian Palacios-Mateo med avhandlingen og disputas 18. mars 2022!

Vi gratulerer Ketil Djønne med avhandlingen og disputas 21. januar 2022!

Vi gratulerer Magne Brekke Rabben med avhandlingen og disputas 23. oktober 2020!