Forskning ved Institutt for moderne samfunnshistorie

Forskning ved Institutt for moderne samfunnshistorie

 

 

Vi er et forskningsaktivt institutt som driver langsiktig forskning innen moderne historie fra ca. 1750 til i dag. Vår omfattende forskningsaktivitet dekker et stort spekter av tema. Vi har lykkes godt med tilslag på søknader på ekstern finansiering. Vi har ikke faste tematiske forskningsgrupper, men ansatte arbeider sammen i tidsbegrensede forskningsgrupper og prosjekter. 

For tiden er forskningen knyttet til følgende tematiske områder:

  • Råvarenes politiske økonomi
  • Arbeid og dagligliv
  • Vitenskap og teknologi
  • Velferd og helse
  • Krig, okkupasjon og ettervirkninger av krig
  • Kvantitative demografistudier
  • Den europeiske integrasjonsprosessen

Doktorgradsutdanning

Doktorgradsutdanning


Ph.d.-studiet er ei 3-årig doktorgradsutdanning for personer som ønsker en karriere innen høyere utdanning, forskning eller andre sektorer som krever akademisk spisskompetanse. 

Doktorgradsutdanningen er en sentral del av instituttets forskningsstrategi. Gjennom utdanningen ønsker vi å utvikle uavhengige forskere på et høyt nivå.


Politisk historie

Politisk historie

Folketelling 1865 Foto: Vilde Ekerhaugen
Folketelling 1865
Foto: Vilde Ekerhaugen

Helse, kultur - og sosialhistorie

Helse, kultur - og sosialhistorie

Foto: Karoline Lorentzen/NTNU
Foto: Andreas D. Sanders Chile 2019
Foto: Espen Storli

Økonomisk historie

Økonomisk historie

Foto
Trondhjems Børs og Løveapoteket (1893)
Foto: Trondheim byarkiv