Forskning

Institutt for moderne samfunnshistorie

Forskning

Forskning

En eldre dame og hennes datterdatter blir tvangsevakuert fra Finnmark høsten 1944.
Tvangsevakueringen fra Finnmark 1944. 
Foto: Norges Hjemmefrontmuseum.

Vi jobber aktivt med en lang rekke prosjekter med ulike interne og eksterne finansieringskilder, deriblant flere med støtte gjennom forskningsrådets FRIPRO og Toppforsk-ordninger. Vi har også flere tverrfaglige forskningssamarbeid. 

Vi jobber målrettet med å ta forskningsresultatene inn i undervisningen gjennom pågående utviklingsprosjekter, slik som Emerald, SUSTAINABLE, Memorabilia II og ACDC.

Målet for oss er å vise hvordan historiefaget kan brukes til å skape ny faglig innsikt på en rekke felter der vi har spesialistkompetanse. Samtidig vil vi bidra til økt forståelse om sosiale endringsprosesser som har betydning for en rekke andre felter, inkludert innenfor teknologi, økonomi og politikk. 

Nyeste prosjekter

Nyeste prosjekter

En kvinne skriver på skrivemaskin. To menn skriver for hånd. Bak dem står to andre mennesker.

Internal Fortress

2024-2028: Hvordan kontrollerte de bevegelsesfriheten i Europa mellom 1950 og 1980?
Prosjektside
Russisk daghjem. Fra Francis Brewster Reeves sin reise til Russland under sultkatastrofen 1891-1892. Kilde: Flickr 	 https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14780926691/

Missing Girls

2020-2024: Forsvunne jenter i historiske Europa.
Prosjektside

Andre aktive prosjekter

Andre aktive prosjekter

Deep sea mining. Illustrasjoner: NTNU Oceans.

Triple Deep

Prosjektside

Kino og kinopublikum i Norden på 1930- og 1950-tallet

Prosjektside
Gruve. Kilde: Nicholas Hartman. Lisens:https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en. Bildet er blitt gjort mindre og deler av sidene er kuttet av.

Fate of Nations

Prosjektside
En eldre kvinne og barnebarnet under tvangsevakueringen av finnmark 1944. Kilde: Norges Hjemmefrontmuseum.

Histories of Refugeedom in the Nordic Countries

Prosjektside
Et skilt med humoristisk budskap. Kilde: Ingar Kaldal.

Dagligliv og kultur som historiefelt - problemer og muligheter

Prosjektside
Pasient blir innlagt på Reitgjerdet Kilde Øyvind Thomassen/ Justismuseet

Galskapens fengsel

Prosjektside

Doktorgradsutdanning

Doktorgradsutdanning

Ph.d.-studiet er en 3-årig doktorgradsutdanning for personer som ønsker en karriere innen høyere utdanning, forskning eller andre sektorer som krever akademisk spisskompetanse. 

Doktorgradsutdanningen er en sentral del av instituttets forskningsstrategi. Gjennom utdanningen ønsker vi å utvikle uavhengige forskere på et høyt nivå.

Les mer om våre doktorgradsstipendiaters spennende prosjekter.