Bakgrunn og aktiviteter

 

Pågående forskningsprosjekter

European integration and the quest for access to external natural resources, 1945–2015. Prosjektleder, FRIPRO Unge forskertalenter, 2016-2022, (Prosjektleder).

Fate of Nations. Natural resources and historical development, 1880-2015. Forskningsrådet, FRIPRO Toppforsk, 2016-2022, (Prosjektleder).

The high seas and the deep oceans. 3ROceans: Representations, resources and regulatory governance. (Medlem av forskergruppen og med-redaktør på bokprosjektet)

En serie artikler om internasjonal rett og råvarespørsmål, med Lucas Lixinski, University of New South Wales (For moro skyld).

 

 

PhD-studenter 

Bjørn Bakke

David Alenga

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Mangset, Marte; Larsen, Eirinn; Schwach, Vera. (2019) Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 978-82-450-2132-5.
 • Ingulstad, Mats; Frøland, Hans Otto; Scherner, Jonas. (2016) Industrial Collaboration in Nazi-Occupied Europe: Norway in Context. Palgrave Macmillan. 2016. ISBN 978-1-137-53422-4.
 • Ingulstad, Mats; Storli, Espen; Perchard, Andrew. (2014) Tin and Global Capitalism, 1850-2000: A History of "the Devil's Metal". Routledge. 2014. ISBN 978-0-415-73705-0.
 • Gendron, Robin S.; Ingulstad, Mats; Storli, Espen. (2013) Aluminum Ore: The Political Economy of the Global Bauxite Industry. University of British Columbia Press. 2013. ISBN 978-0-7748-2533-7.
 • Ingulstad, Mats; Frøland, Hans Otto. (2012) From warfare to welfare : business-government relations in the aluminium industry. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-321-0049-1. Trondheim Studies in History (Skriftserien fra Historisk institutt) (0).

Del av bok/rapport

 • Frøland, Hans Otto; Ingulstad, Mats Asklund. (2020) Be prepared! Emergency stockpiles of oil among Western consumer countries prior to the International Energy Agency system. Handbook of OPEC and the Global Energy Order.
 • Frøland, Hans Otto; Ingulstad, Mats Asklund. (2019) "Europe cannot engage in autarchical policies": European Raw Materials Strategy from 1945 to the Present. The Political Economy of Resource Regulation: An International and Comparative History, 1850-2015.
 • Ingulstad, Mats. (2019) Forskning og styring mot nye tider. Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.
 • Ingulstad, Mats. (2019) Industriens råd. Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.
 • Ingulstad, Mats Asklund. (2019) Regulating the Regulators. The League of Nations and the Problem of Raw Materials. The Political Economy of Resource Regulation: An International and Comparative History, 1850-2015.
 • Ingulstad, Mats Asklund. (2018) Under the Hard Law of War: Norwegian Social Reforms under German Influence. Nazism across Borders: The Social Policies of the Third Reich and their Global Appeal.
 • Ingulstad, Mats; Lixinski, Lucas. (2018) Pan-American Exceptionalism: Regional International Law as a Challenge to International Institutions. The Institution of International Order. From the League of Nations to the United Nations.
 • Ingulstad, Mats; Frøland, Hans Otto; Scherner, Jonas. (2016) Perfecting the Art of Stealing: Nazi Exploitation and Industrial Collaboration in Occupied Western Europe. Industrial Collaboration in Nazi-Occupied Europe: Norway in Context.
 • Ingulstad, Mats; Sanders, Andreas R. D.. (2016) Hitler’s Achilles Heel? Norwegian Molybdenum as a Bottleneck in the German War Economy. Industrial Collaboration in Nazi-Occupied Europe: Norway in Context.
 • Ingulstad, Mats. (2014) Banging the Tin Drum. The United States and the Quest for Strategic Self-sufficiency in Tin, 1840-1945. Tin and Global Capitalism, 1850-2000: A History of "the Devil's Metal".
 • Ingulstad, Mats; Grant, Andrew; Compaore, W. R. N.; Mitchell, Matthew D.. (2014) 'New' Approaches to the Governance of Africa's Natural Resources. New Approaches to the Governance of Natural Resources: Insights from Africa.
 • Ingulstad, Mats; Storli, Espen; Perchard, Andrew. (2014) "The Path of Civilization is Paved with Tin Cans": The Political Economy of the Global Tin Industry. Tin and Global Capitalism, 1850-2000: A History of "the Devil's Metal".
 • Ingulstad, Mats. (2013) National Security Business? The United States and the Creation of the Jamaican Bauxite industry. Aluminum Ore: The Political Economy of the Global Bauxite Industry.
 • Ingulstad, Mats; Storli, Espen; Gendron, Robin S.. (2013) Opening Pandora's Bauxite: A Raw Materials Perspective on Globalization Processes in the Twentieth Century. Aluminum Ore: The Political Economy of the Global Bauxite Industry.
 • Ingulstad, Mats. (2012) "We Want Aluminum, Not Excuses." Business-Government Relations in the American Aluminium Industry, 1917-1957. From warfare to welfare : business-government relations in the aluminium industry.
 • Ingulstad, Mats; Frøland, Hans Otto. (2012) ‘An Age of Aluminium’: The Political Economy of the Aluminium Industry in the Twentieth Century. From warfare to welfare : business-government relations in the aluminium industry.
 • Ingulstad, Mats. (2008) Sunndal Verk: Et norsk smelteverk i amerikansk storpolitikk. Globalisering gjennom et århundre, Norsk aluminiumsindustri 1908-2008.