Bakgrunn og aktiviteter

Stillingsområde:

 • Europeisk samtidshistorie

Forskningsinteresser:

 • Den europeiske integrasjonsprosessen
 • Økonomisk globalisering og vekst i historisk perspektiv
 • Råvarenes politiske økonomi i historisk perspektiv
 • Norsk politisk økonomi i møte med integrasjons- og globaliseringsprosesser
 • Andre verdenskrig og dens ettervirkninger

Ledelse av og deltakelse i eksternfinansierte prosjekter:

 • Tvangsarbeidets politiske økonomi. Organisation Todt i Norge under andre verdenskrig
 • Fate of Nations. Natural Resources and Historical Development, 1880-2015
 • European Integration and the Quest for Access to External Natural resources, 1945-2015.
 • In a World of Total War: Norway 1939-1945, Work Package B: The Occupation Regime-Ambitions and Responses
 • Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage

Undervisning:

 • Europastudier
 • Historie

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Ingulstad, Mats; Frøland, Hans Otto; Scherner, Jonas. (2016) Industrial Collaboration in Nazi-Occupied Europe: Norway in Context. Palgrave Macmillan. 2016. ISBN 978-1-137-53422-4.
 • Ingulstad, Mats; Frøland, Hans Otto. (2012) From warfare to welfare : business-government relations in the aluminium industry. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-321-0049-1. Trondheim Studies in History (Skriftserien fra Historisk institutt) (0).
 • Henden, Johan Rørlien; Frøland, Hans Otto; Karlsen, Asbjørn. (2008) Globalisering gjennom et århundre, Norsk aluminiumsindustri 1908-2008. Fagbokforlaget. 2008. ISBN 9788245003772.
 • Frøland, Hans Otto. (1997) Det 20. århundres historie. Universitetsforlaget. 1997. ISBN 82-00-22383-3.
 • Frøland, Hans Otta; Kalland, Arne; Kolstø, Pål; Werenskjold, Rolf Fossum; Westad, Odd Arne. (1997) Europa, USA og Japan. Det 20.århundres historie. 1997. ISBN 82-00-22383-3.