Bakgrunn og aktiviteter

Stillingsområde:

Europeisk samtidshistorie

 

Forskningsinteresser:

Den europeiske integrasjonsprosessen

Økonomisk globalisering og vekst i moderne historie

Råvarenes politiske økonomi i moderne historie

Tysklands rolle i Europas moderne historie

Første og Andre verdenskrig og deres ettervirkninger

Norsk politisk økonomi i møte med integrasjons- og globaliseringsprosesser

Norsk handelspolitikk

Nordisk samarbeid og integrasjon

 

Ledelse av og deltakelse i eksternfinansierte prosjekter:

Tvangsarbeidets politiske økonomi. Organisation Todt i Norge under andre verdenskrig

Fate of Nations. Natural Resources and Historical Development, 1880-2015

European Integration and the Quest for Access to External Natural resources, 1945-2015.

In a World of Total War: Norway 1939-1945, Work Package B: The Occupation Regime-Ambitions and Responses

Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage

Histories of Refugeedom in the Nordic Countries

 

Undervisning:

Emner i moderne historie

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Ingulstad, Mats; Frøland, Hans Otto; Scherner, Jonas. (2016) Industrial Collaboration in Nazi-Occupied Europe: Norway in Context. Palgrave Macmillan. 2016. ISBN 978-1-137-53422-4.
  • Ingulstad, Mats; Frøland, Hans Otto. (2012) From warfare to welfare : business-government relations in the aluminium industry. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-321-0049-1. Trondheim Studies in History (Skriftserien fra Historisk institutt) (0).