9 tverrfaglige bærekraftsprosjekter får finansiering

Økt bærekraftsatsing på NTNU

9 tverrfaglige bærekraftsprosjekter får finansiering

NTNU har øremerket 40 ph.d.-stillinger til en satsing på bærekraft hvor systemforståelse og interessekonflikter mellom ulike bærekraftsmål i tillegg til kritiske faktorer for å lykkes med omstillinger i samfunnet er sentrale tema. I mai 2021 åpnet NTNU en intern utlysning på tverrfaglig forskningssamarbeid  innen bærekraft.

De 9 prosjektene som har fått finansiering svarer godt på utlysningen relevans og samlet gir de en god spredning i tematisk innretning. Sammensetningen av prosjekter hensyntar også den avtalte fakultetsvise fordelingen av stipendiatstillinger.

Prosjekter

Prosjekt

Prosjektledere

Tematikk

ph.d.-

stillinger:

Nature-based solutions for land use transitions towards more sustainable societies

Bernt-Erik Sæther, NV

Gunhild Setten, SU

Ottar Michelsen, ØK

James Speed, VM    

biodiversitet | Biodiversity

4

Developing a Holistic Ecosystem for Sustainable Repurposing and/or Recycling of Lithium-ion Batteries (LIBs) in Norway and EU. (HolE-LIB)

Sulalit Bandyopadhyay, NV

Hanna K. Knuutila, NV

Ragnhild E. Aune, NV

Hanumantha R. Kota, IV

Casper Boks, AD

Elli Verhulst, ØK

Per-Olof Åstrand, NV    

Batterier, resirkulering | Batteries, recycling

5

SWELL - Sustainable Built Environments for better Health and WELL-being

Sobah Abbas Petersen, IE

Monica Lillefjell, MH

Alenka Temeljotov Salaj, IV

Michael Giannakos, IE

Helsefremmende byggede omgivelser | Built environments for better health

4

Sustainable digital transformations

Babak Farshchian, IE

Karen Walseth Hara, MH

Steinar Krokstad, MH    

Tomas Berker, HF           

Guro Korsnes Kristensen, HF

Elena Parmiggiani, IE

Linken mellom digital og bærekraftig transformasjon - og hvordan påvirker dette FNs 2030 agenda  | What are the links between digital transformations and sustainable transformations and how do these links affect UN's 2030 agenda?

6

SusHydro – Sustainable hydropower development and reservoir management as an enabler of the renewable energy transition and an accelerator to meet the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

Tor Haakon Bakken, IV

Francesca Verones, IV  
Magnus Korpås, IE          

Sara Heidenreich, HF

Stein Erik Fleten, ØK      

Irja Ida Ratikainen, NV  

Anders G. Finstad, VM

Identifisere og vurdere effekter og avveininger av vannkraftproduksjon og reservoarene deres på tvers av SDG | Sustainable hydropower development and reservoir management

7

MAPLE: Marine Plastic Pollution: Environmental Impact and life cycle scenarios

Franseca Verones, IV

Hans Bihs, IV    

Chantel Nixon, SU

Nicole Aberle-Malzahn, NV

Marin plast forurensing, miljøpåvirkning og LCA scenarier |  Marine Plastic Pollution: Environmental Impact and life cycle scenarios

4

The Deep Dilemmas: Deep Sea Mining for the new Deep Transition? (TripleDeep).

Mats Ingulstad, HF

Nicole Aberle-Malzahn, NV

Steinar Løve Ellefmo, IV

Verena Hagspiel, ØK

Analyse av sosiale, teknologiske, økonomiske og økologiske dimensjoner av mineralutvinning på havbunnen | Analyzing the social, technological, economic and ecological dimensions of deep sea mining.

4

Combining skills to identify the "Sweet Spot" to solve marine plastic pollution in Norway.

Siv Marina F. Grimstad, ØK

Hajnalka Vaagen, IV

Paritosh Deshpande, ØK

Ibrahim A. Hameed, IE  

Isabel Richter/Jan Ketil Rød; SU

Identifisere "Sweet Spot" områder for å løse marin plast forurensing i Norge | Identification of  hot-spot areas of plastic pollution in Norwegian waters

5

Circular City

Pasi Aalto, AD

Daniel Muller, IV

Steffen Wellinger, AD   

Jochen Kohler, IV            

Lizhen Huang, IV

Bygget miljø, resirkulering av materialer, gjenbruk | Circular built urban environment, recycling,

4