Stjerneprogrammet

Stjerneprogrammet

Deltakerne er forskere som har utmerket seg internasjonalt innenfor sine fagfelt. 


Stjerneprogrammet 2022-2026

Stjerneprogrammet 2022-2026

4.0

Stjerneprogrammet 2022-2026 sammen med prorektor for forskning Tor Grande, foto.

Deltakerne i Stjerneprogrammet 2022–2026 sammen med prorektor for forskning Tor Grande.

Deltakerne i programperiode 2022–2026, med lenker til profilsider og NTNUs mediebank for nedlasting av bilder. Lenken går til side på engelsk.


Stjerneprogrammet 2019–2023

Stjerneprogrammet 2019–2023

3.0

Deltakere i Stjerneprogrammet 2019-2023 sammen med tidligere prorektor for forskning Bjarne Foss.

Deltakerne i Stjerneprogrammet 2019–2023 sammen med daværende prorektor for forskning Bjarne Foss.

Deltakerne i programperiode 2019–2023, med lenker til profilsider og NTNUs mediebank for nedlasting av bilder. Lenken går til side på engelsk.


Stjerneprogrammet 2017-2021

Stjerneprogrammet 2017-2021

2.0

Deltakere i Stjerneprogrammet 2017-2021 sammen med rektor Gunnar Bovim og prorektor for forskning Kari Melby

Deltakerne i Stjerneprogrammet 2017-2021 sammen med daværende rektor Gunnar Bovim og prorektor for forskning Kari Melby.

Deltakerne i programperiode 2017–2021, med lenker til profilsider og NTNUs mediebank for nedlasting av bilder. Lenken går til side på engelsk.


Stjerneprogrammet 2014-2018

Stjerneprogrammet 2014-2018

1.0

Deltakere i Stjerneprogrammet 2014-2018 sammen med rektor Gunnar Bovim og prorektor for forskning Kari Melby

Deltakerne i Stjerneprogrammet 2014-2018 sammen med daværende rektor Gunnar Bovim og prorektor for forskning Kari Melby.

Deltakerne i programperiode 2014–2018, med lenker til profilsider og NTNUs mediebank for nedlasting av bilder. Lenken går til side på engelsk.

Om Stjerneprogrammet

Om Stjerneprogrammet

Stjerneprogrammet tilrettelegger for faglig utvikling og merittering som skal kvalifisere noen av våre fremste forskertalenter for internasjonalt ledende forskerkarrierer.

Internasjonal mentorering, langsiktige kvalifiseringsplaner/forskningsplaner, forskningsledelse, samt samlinger og nettverk inngår i programmet.

Programperioder:

  • Juni 2022 – juni 2026: 25 deltakere
  • Juni 2019 – juni 2023: 21 deltakere
  • Juni 2017 – juni 2021: 27 deltakere
  • Juni 2014 – juni 2018: 22 deltakere