Stjerneprogrammet

Stjerneprogrammet

Deltakerne i Stjerneprogrammet er NTNU-forskere som har utmerket seg internasjonalt innenfor sine fagfelt. 

Programmet tilrettelegger for faglig utvikling og merittering gjennom konsentrasjon om forskning som skal kvalifisere noen av våre fremste forskertalenter for internasjonalt ledende forskerkarrierer.

Internasjonal mentorering, langsiktige kvalifiseringsplaner/forskningsplaner, forskningsledelse, samt samlinger og nettverk inngår i programmet.

Programperioder:

  • Stjerneprogrammet 3.0 med 21 deltakere: 2019–2023
  • Stjerneprogrammet 2.0 med 27 deltakere: 2017–2021
  • Stjerneprogrammet 1.0 med 22 deltakere: 2014–2018

Foto: Thor Nielsen/NTNU


Stjerneprogrammet 2019–2023

Stjerneprogrammet 2019–2023

3.0

Deltakerne i Stjerneprogrammet 2019–2023 sammen med prorektor for forskning Bjarne Foss.


Stjerneprogrammet 2017-2021

Stjerneprogrammet 2017-2021

2.0

Deltakere i Stjerneprogrammet 2017-2021 sammen med rektor Gunnar Bovim og prorektor for forskning Kari Melby

Deltakerne i Stjerneprogrammet 2017-2021 sammen med daværende rektor Gunnar Bovim og prorektor for forskning Kari Melby. Fire av deltakerne var ikke til stede da bildet ble tatt.


Stjerneprogrammet 2014-2018

Stjerneprogrammet 2014-2018

1.0

Deltakere i Stjerneprogrammet 2014-2018 sammen med rektor Gunnar Bovim og prorektor for forskning Kari Melby

Deltakerne i Stjerneprogrammet 2014-2018 sammen med daværende rektor Gunnar Bovim og prorektor for forskning Kari Melby. Fem av deltakerne var ikke til stede da bildet ble tatt.