Stjerneprogrammet

Deltakerne i Stjerneprogrammet er NTNU-forskere som har utmerket seg internasjonalt innenfor sine fagfelt. 

Programmet tilrettelegger for faglig utvikling og merittering gjennom konsentrasjon om forskning som skal kvalifisere noen av våre fremste forskertalenter for internasjonalt ledende forskerkarrierer.

Internasjonal mentorering, langsiktige kvalifiseringsplaner/forskningsplaner, forskningsledelse, samt samlinger og nettverk inngår i programmet.

Programperioder:

  • 2. gruppe med 27 deltakere: Juni 2017–juni 2021
  • 1. gruppe med 22 deltakere: Juni 2014–juni 2018

Stjerneprogrammet 2017-2021

2. gruppe

Deltakere i Stjerneprogrammet 2017-2021 sammen med rektor Gunnar Bovim og prorektor for forskning Kari Melby

Deltakerne i Stjerneprogrammet 2017-2021 sammen med daværende rektor Gunnar Bovim og prorektor for forskning Kari Melby. Fire av deltakerne var ikke til stede da bildet ble tatt.


Stjerneprogrammet 2014-2018

1. gruppe

Deltakere i Stjerneprogrammet 2014-2018 sammen med rektor Gunnar Bovim og prorektor for forskning Kari Melby

Deltakerne i Stjerneprogrammet 2014-2018 sammen med daværende rektor Gunnar Bovim og prorektor for forskning Kari Melby. Fem av deltakerne var ikke til stede da bildet ble tatt.