Om oss

Institutt for moderne samfunnshistorie

Om oss


 

Institutt for moderne samfunnshistorie har om lag 30 vitenskapelig ansatte og tre administrativt ansatte. I forskning, undervisning og formidling dekker vi bredden av moderne historie. Blant de vitenskapelig ansatte er omtrent halvparten ph.d.-stipendiater eller postdoktorer. Dette er uttrykk for at vi aktivt søker eksternfinansierte prosjekter innen forskning og undervisning for å fremme nye perspektiver på moderne historie. Vi formidler kunnskap gjennom forskningsbasert undervisning til våre studenter. Allmenn formidling til samfunnet er også en prioritert oppgave.
 
Vi forsker blant annet på temaer knyttet til økonomi, politikk, bærekraft, helse, velferd og demografi. Forskningen og undervisningen styres av samfunnets kunnskapsbehov, i tillegg til ansattes og studentenes interesser.

Vi jobber kontinuerlig med ulike forskningsprosjekt i samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Institutt for moderne samfunnshistorie er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet. 


Instituttet publiserte ny strategi i 2022

Strategi for institutt for moderne samfunnshistorie

forside til strategibrosjyre til Institutt for moderne samfunnshistorie

Årsplan for 2022 - Institutt for moderne samfunnshistorie

Administrasjon og ledelse

Administrasjon og ledelse

Kontakt

Kontakt

Portrettbilde av Karl Erik HaugProfessor Karl Erik Haug
Instituttleder

 


 Ansatte

 Ledige stillinger

 Om instituttet


 73 59 64 41

 kontakt@ims.ntnu.no  

Er du student? Kontakt oss på studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Besøk oss

Besøk oss


Besøks- og leveringsadresse

 

Edvard Bulls veg 1
NTNU Dragvoll
Bygg 1, Nivå 4
7491 Trondheim

Postadresse

NTNU
Institutt for moderne samfunnshistorie
v/navn på person
N-7491 Trondheim