Om oss


 

Om oss

Institutt for moderne samfunnshistorie har om lag 30 vitenskapelig ansatte og tre administrativt ansatte. I forskning, undervisning og formidling dekker vi bredden av moderne historie. Blant de vitenskapelig ansatte er omtrent halvparten ph.d.-stipendiater eller postdoktorer. Dette er uttrykk for at vi aktivt søker eksternfinansierte prosjekter innen forskning og undervisning for å fremme nye perspektiver på moderne historie. Vi formidler kunnskap gjennom forskningsbasert undervisning til våre studenter. Allmenn formidling til samfunnet er også en prioritert oppgave.
 
Vi forsker blant annet på temaer knyttet til økonomi, politikk, bærekraft, helse, velferd og demografi.  Forskningen og undervisningen styres av samfunnets kunnskapsbehov, i tillegg til ansattes og studentenes interesser.
Vi jobber kontinuerlig med ulike forskningsprosjekt i samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. 


Institutt for moderne samfunnshistorie er ett av syv institutter ved Det humanistiske fakultet. 


Administrasjon og ledelse

Institutt for moderne samfunnshistorie

Administrasjon og ledelse

Kontakt oss

Kontakt oss

Portrett av instituttleder, Karl Erik Haug  Professor Karl Erik Haug

  Instituttleder

 

 


 

  Ansatte

 73 59 64 41

  kontakt@ims.ntnu.no  

Besøk oss

Besøk oss


Map by MazeMap

Besøks- og leveringsadresse

Edvard Bulls veg 1
NTNU Dragvoll
Bygg 1, Nivå 5
7491 Trondheim
 

Postadresse

NTNU
Institutt for moderne samfunnshistorie
v/navn på person
N-7491 Trondheim