Om oss

Om oss


 

Institutt for moderne samfunnshistorie har i dag om lag 30 vitenskapelig ansatte og tre administrativt ansatte. I forskning, undervisning og formidling dekker vi bredden av moderne historie. Blant de vitenskapelig ansatte er omtrent halvparten ph.d.-stipendiater eller postdoktorer. Dette er uttrykk for at vi aktivt søker eksternfinansierte prosjekter innen forskning og undervisning for å fremme nye perspektiver på moderne historie. Vi formidler kunnskap gjennom forskningsbasert undervisning til våre studenter. Allmenn formidling til samfunnet er også en prioritert oppgave.
 
Vi har instituttstyre som medbestemmelsesorgan.


Administrasjon og ledelse

Institutt for moderne samfunnshistorie

Administrasjon og ledelse

Kontakt oss

Kontakt oss

Professor Hans Otto Frøland

Instituttleder

 


  Ansatte


  

Besøk oss

Besøk oss


Map by MazeMap

Besøks- og leveringsadresse

Edvard Bulls veg 1
NTNU Dragvoll
Bygg 1, Nivå 5
7491 Trondheim
 

Postadresse

NTNU
Institutt for moderne samfunnshistorie
v/navn på person
N-7491 Trondheim