Naturfaglig literacy i skole og lærerutdanning

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Naturfaglig literacy i skole og lærerutdanning

Denne forskningsgruppa ser på naturfaglig literacy i skole og lærerutdanning – både grunnutdanning og etterutdanning. Vårt overordnede mål er å fremme elevers naturfaglige literacy ved å jobbe med elever i skolen, lærerstudenter og lærere i skolen. Eksempler på fokusområder for forskningsgruppa er utforskende arbeidsmåter, utforskende samtale, skriving i naturfag, relevans i utdanningen, kritisk tenkning, utdanning for bærekraftig utvikling og sosiovitenskapelige problemstillinger. Forskningsgruppa er en del av det større literacymiljøet ved ILU, NTNU.


Tidligere og pågående internasjonale og nasjonale prosjekter

Et utvalg masteroppgaver veiledet av medlemmene


Eksterne samarbeidspartnere

Eksterne samarbeidspartnere

Logo NIFU

Logo naturfagsenteret

 

Logo ICSE.