Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt
Fysikk og Matematikk
Naturfagdidaktikk, fysikkdidaktikk
Materialvitenskap (magnetiske materialer)

Undervisning og veiledning

Naturfag 1, Naturfag 2, for lærerstudenter og videreutdanning for lærere (Kompetanse for Kvalitet, KFK)

Forskning

           EU-prosjekter (Norsk partner; NTNU-ILU - tidl.HiST-ALT/NTNU-FLT):

PRIMAS - Promoting inquiry in mathematics and science education across Europe, 2010-2013. www.primas-project.eu
MaSciL -  Mathematics and Science for life, 2013-2016. www.mascil-project.eu
FaSMed  – Improving progress for lower achievers through Formative Assessment in Science and Mathemathics Education, 2014-2016. https://research.ncl.ac.uk/fasmed/ 
IncluSMe-Intercultural learning in mathematics and science initial teacher education 2016-2019, ERASMUS+ (leder av det norske teamet)

Literacy og faglighet i skole og arbeidsliv (HiST/NTNU), 2016 - 2023. Ett av fem FoU-satsningsområder ved NTNU HiST. Delprosjekt: Scientific literacy.

Fysikkdidaktikk (NTNU/HiST), 2016-2019. Utforskende arbeidsmåter og begrepsforståelse (NTNU-ILU-teamleder)

Forskningsfokus: utforskende arbeidsmåter, begrepsforståelse, formative vurdering

Faglige prosjekter

Mangfold gjennom anerkjennelse og inkluderende praksis, 2016-17. Antologibokprosjekt med bidrag fra flere fag, inkludert naturfag. Publisert Januar 2017.

Fagutvikling:
-Kurs i Naturfag grunnemner og videreutdanning 1.-7. og 5.-10. (KFK) (2012 – nå)
-Videreutdanningskurs i Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag (KFK) (2014-2015)
-Mastergradsstudium: Master i grunnskolens naturfag (2015)

            Profesjonsutvikling av lærere:
                            samlingsbasert og skolebasert (PRIMAS, mascil, FaSMEd, Literacy),
                            utvikling av undervisningsmaterialer og lærerveiledning
           Utvalg/ arbeidsgrupper

-Medlem av faggruppe naturfag i arbeidet med nye nasjonale retningslinjer for 5-årig grunnskolelærerutdanning (GLU) (2015-2016)

-Medlem av arbeidsgruppe i utvikling av nye studiemodeller for 5-årig GLU ved Fakultetet (2016)

-Teamleder/ kontaktperson for Erasmus+-prosjekt (2016-2019) IncluSMe

Bakgrunn
Utdanning:

2007    Praktisk pedagogisk utdanning, NTNU, (matematikk-, fysikk- og naturfagdidaktikk)
1995    Ph.D. Fysikk, materialvitenskap, Univ. Joseph Fourier, Grenoble I, Frankrike
1992    Fransk mastergrad, DEA, materialstruktur, Univ. Joseph Fourier, Grenoble I, Frankrike
1992    Fransk siv. Ingeniørutdanning, ENSPG, Grenoble, Frankrike

Yrkeserfaring:

2012-nå              Førsteamanuensis i naturfag/naturfagdidaktikk, fysikk ved FLT,NTNU HiST
2008-2009           Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved HiST, ALT
2008-2012           Lektor, Trondheim Katedralskole (matematikk)
2008, 2009-2010  Lektor, Gerhard Schøningsskole, Trondheim (matematikk og fysikk)
2007 (høst)         Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved HiNT, ALU
1996-2001          Forsker i magnetiske materialer, Material Science Research Center, National Atomic Energy Agency of Indonesia (PPSM-BATAN), Serpong, Indonesia
1992-1995          Doktorgrad ved LMGP-ENSPG, CNRS, Frankrike

Vitenskapelig og faglig arbeid

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Cyvin, Jardar; Febri, Maria Immaculata Maya. (2017) Mangfold i naturen, mangfold i skolen. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.
  • Febri, Maria Immaculata Maya; Sikko, Svein Arne; Dahl, Heidi; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2016) Enhancing Teachers’ Professional Knowledge in Connecting the World of Work to Inquiry Based Science Teaching: Case of Norway. Conference proceedings. New perspectives in science education.
  • Febri, Maria Immaculata Maya; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2016) Implementing IBL and WoW in primary science in Norway. Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future..
  • Staberg, Ragnhild Lyngved; Febri, Maria Immaculata Maya; Sikko, Svein Arne. (2016) Brine. Mathematics and Science in Life: Inquiry Learning and the World of Work.
  • Febri, Maria Immaculata Maya. (2013) To float or not to float? That is the question. Inquiry-based learning in maths and science classes. What it is and how it works - examples - experiences.

Rapport/avhandling